Search
Close this search box.

59. Den malých obcí

19. 3. 2024 O2 universum Praha, začátek v 9.00

26. 3. 2024 Výstaviště Flora Olomouc, začátek v 9.00

Zveme vás na 59. Den malých obcí, jarní část odborné konference pro starostky a starostky a další zaměstnance samospráv. Konference Den malých obcí je pro vás skvělou příležitostí, jak získat aktuální užitečné informace zaměřené na efektivní správu obcí. Zástupci ministerstev se pravidelně věnují novinkám v oblastech financování obcí, dotační politiky či komunitní energetiky a prezentují praktické rady pro lepší fungování samospráv. Konferenci doplňuje rozsáhlá výstava firem nabízejících produkty a služby obecním úřadům. Mezi přednáškami se můžete i networkingu a sdílení zkušeností, jak vést obce.

Více informací a novinky naleznete na webu DMO.

Témata

Aktuální i připravované výzvy evropských a národních programů
Obecní rozpočty a první dopady daňových změn pro rok 2024
Problematika NIV (Nedostatečně identifikovaných vlastníků) z pohledu majetku samospráv
Financování projektů v oblastech nakládání s vodou, komunitní energetiky a odpadového hospodářství
Zkušenosti s přípravou a realizací projektů
Důsledky zavádění elektronických dokladů z hlediska veřejnoprávních agend
Samosprávy a naplňování povinností zákona o právu na digitální služby
Právní limity jednání za ÚSC
Právní poradna
Zdroj: EVENT WORLD NETWORK NEWS 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS