Search
Close this search box.

5G sítě již pokrývají 73 % evropské populace

Podle nedávné zprávy evropské telekomunikační asociace ETNO byla technologie 5G do konce roku 2022 dostupná pro 73 % evropské populace, oproti 62 % v předchozím roce.

Na konci roku 2022 mělo přístup k sítím FTTH 55,6 % evropské populace, což je nárůst z 50 % v roce 2021, uvádí zpráva.

„Pokud jde o srovnání se světovými konkurenty, Evropa zůstává pozadu. Na konci roku 2022 dosáhlo pokrytí 5G 96 % ve Spojených státech, 95 % v Jižní Koreji, 90 % v Japonsku a 86 % v Číně. Podobně Evropa nadále zaostává za všemi globálními konkurenty v investicích na hlavu upravených podle HDP: Evropa v roce 2021 investovala 104,4 eur (114 dolarů) na hlavu ve srovnání s 259,7 eury v Japonsku, 149,6 eury ve Spojených státech a 110,2 eury v Číně,“ uvádí zpráva.

V roce 2021 dosáhly podle ETNO celkové investice na evropských telekomunikačních trzích 56,3 miliardy eur.

„5G Standalone je nejpokročilejší forma 5G. Do konce roku 2022 zvýšila Evropa počet samostatných sítí na čtyři ve srovnání se třemi v předchozích letech. Zatímco asijsko-pacifický region stále vede v samostatném nasazení 5G s 15 sítěmi v roce 2022, Evropa si vede lépe než Severní Amerika, která má tři sítě,“ uvádí zpráva ETNO.

Zpráva uvádí, že navzdory pokroku v zavádění sítí 5G a FTTH hrozí, že evropský kontinent nesplní svůj cíl „gigabit pro všechny do roku 2030“ o 10 %.

„Navzdory nejvyšší úrovni investic od roku 2016 hrozí Evropě, že nesplní cíl digitální dekády týkající se „gigabitové konektivity pro všechny“. I když se telekomunikačním operátorům podařilo udržet současnou rekordní úroveň investic navzdory vysokým úrokovým sazbám a možnému hospodářskému poklesu, projekce ukazují, že „sítě s velmi vysokou kapacitou“ (VHCN) jsou na dobré cestě k oslovení přibližně 90 % občanů v EU a potenciálně nechávají desítky milionů Evropanů pozadu,“ uvádí zpráva.

„Vůdčí postavení Evropy v oblasti digitálních technologií vyžaduje silný telekomunikační sektor. Tato zpráva vrhá světlo na potřebu podpory operátorů, kteří investují do 5G a optických sítí. Všichni evropští občané musí být zahrnuti do naší digitální budoucnosti,“ řekla Lise Fuhr, generální ředitelka ETNO.

Rupert Wood, ředitel výzkumu ve společnosti Analysys Mason, řekl: „Pokračující špatný stav telekomunikačního sektoru je proti zájmu Evropanů. Nízká návratnost činí investice do infrastruktury potřebné k dosažení cílů Digitální dekády do roku 2030 náročnější a narušují naděje na renesanci inovací a dovedností v nových digitálních komunikačních technologiích.“

Zdroj: rcrwireless.com

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS