Search
Close this search box.

Acronis přidává do své platformy monitoring na bázi strojového učení

Acronis MSP Acronis Cyber Protect Cloud Machine Learning

Acronis přidal do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud novou funkci monitoringu a chytrých výstrah na bázi strojového učení (Machine Learning – ML). Díky této funkci mohou MSP partneři Acronis efektivněji a spolehlivěji poskytovat komplexní služby k zajištění obchodní kontinuity svých zákazníků.

Vylepšené monitorování provozu a výkonnosti na bázi ML pomůže eliminovat neplánované výpadky zákaznických IT infrastruktur či ztráty dat s využitím přesného a automatizovaného detekování anomálií, které zároveň umožňuje nastavit automatizovanou reakci. Vedle toho nová funkce redukuje a prioritizuje množství výstrah, které každodenně dostávají MSP administrátoři, s pomocí automatizované prevence, detekce a reakce na incidenty.

AcronisMSP partneři a interní IT pracovníci nyní mohou:

  • Konfigurovat své obrazovky ke sběru metrik (hardwarových, softwarových, výkonnostních, systémových a bezpečnostních) sledovaných IT prostředí a s využitím technik strojového učení je porovnávat se vzorky normálního chování.
  • Volit preferované módy monitoringu a výstrah, například při překročení prahových hodnot, zjištění anomálií apod.
  • Klasifikovat výstrahy podle jejich závažnosti, výskytu a obsahu.
  • Řešit problémy spouštěním automatizovaných či manuálních reakcí.
  • Konfigurovat e-mailové výstrahy k získávání aktuálních informací o stavu spravovaných infrastruktur.

 

„Současná úroveň kybernetických rizik klade na IT administrátory a MSP poskytovatele vysoké nároky z pohledu množství i kvality vykonávaných úkolů,” řekl Štěpán Bínek, manažer prodeje cloudových řešení Acronis ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Využití technik strojového učení v rámci řešení Acronis jim umožní automatizovat nejčastější rutinní aktivity, zvýšit celkovou produktivitu a snížit úroveň chybovosti, která zpravidla provází manuálně prováděné činnosti.”

Pro více informací o novinkách v Acronis Cyber Protect Cloud navštivte https://www.acronis.com/en-us/products/cloud/cyber-protect/whats-new/.