Přeskočit na obsah

AI report mapující zavádění umělé inteligence do firem

Globální advokátní kancelář DLA Piper zveřejnila detailní studii AI Governance: Balancing Policy, Compliance, and Commercial Value. Komplexní report založený na nezávislém průzkumu se zabývá kritickým průnikem umělé inteligence, správy umělé inteligence a řízení rizik. Zkoumá, jak společnosti zavádějí programy umělé inteligence v praxi a s jakými problémy se přitom potýkají, a sdílí poznatky globální pracovní skupiny DLA Piper pro umělou inteligenci o tom, jak lze AI zavést odpovědně, eticky a současně s rozumnými komerčními očekáváními.

Ačkoli se zdá, že disruptivní potenciál umělé inteligence je takřka neomezený, implementace umělé inteligence představuje také některá vážná rizika. AI report DLA Piper ukazuje, jak důležité je správné řízení při využívání umělé inteligence v situacích, kdy jsou pravidla a předpisy celkově značně složitá a mnohdy nekonzistentní. Je obecně známo, že obavy týkající se potenciálně neodpovědného využívání AI prudce vzrostly spolu s aktuálně jejím masivním zaváděním, což přimělo vybrané globální tvůrce politik a regulační orgány k formalizaci pravidel, která by uspokojivým způsobem řešila momentální i dlouhodobé společenské, technické a obchodní výzvy.

Klíčová zjištění z reportu

Nasazení umělé inteligence:

96 % respondentů zavádí umělou inteligenci, přičemž 72 % využívá nástroje a řešení od dodavatelů třetích stran.
V současné době se umělá inteligence nejčastěji využívá v oblasti zákaznických služeb (59 %) a výzkumu a vývoje/vývoje produktů (57 %).
45 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčovou pro to, jak jejich organizace vytváří hodnotu, a 41 % předpokládá, že pokud ji nepřijmou, jejich hlavní činnost se stane nadbytečnou.

Výzvy a rizika v oblasti umělé inteligence:

Zavedení a implementace řádné governance je hlavní výzvou při zavádění umělé inteligence – 99 % respondentů ji uvedlo mezi svými pěti největšími výzvami.
96 % respondentů uvedlo jako klíčovou výzvu zajištění toho, aby AI fungovala v souladu s regulačními pravidly.
Téměř polovina respondentů (43 %) se setkala s přerušením, pozastavením nebo zrušením projektů umělé inteligence, přičemž jako časté důvody uvádějí problémy s ochranou osobních údajů (48 %) a nedostatečný rámec správy a řízení (37 %).

Správa a řízení umělé inteligence:

Polovina respondentů (49 %) chce implementovat AI v souladu s hodnotami své společnosti a 65 % respondentů dokonce aktivně ukončilo smlouvy s dodavateli AI kvůli etickým obavám.
Více než polovina respondentů odpovědělo, že vylučuje z rozhodovacího procesu o zavedení umělé inteligence právní a compliance týmy.
Více než třetina (36 %) respondentů si není jistá, že dodržuje současné právní předpisy v oblasti umělé inteligence, a 39 % nemá jasno v tom, jak se regulace vyvíjí.

Paul Allen, partner a globální spolupředseda praxe duševního vlastnictví a technologií ve společnosti DLA Piper, říká: „V době, kdy se kolem umělé inteligence vedou velké diskuse, odhaluje naše zpráva zásadní zjištění, výzvy a příležitosti, které utvářejí prostředí umělé inteligence. AI pronikla do všech odvětví byznysu a slibuje téměř neomezenou konkurenční výhodu. Uprostřed tohoto rozruchu však zkoumáme obchodní rizika a stupňující se obavy ohledně zodpovědného a s pravidly souladného využívání AI.“

Tomáš Ščerba, partner a expert na právo technologií a duševního vlastnictví pražské DLA Piper, dodává: „Aby firmy mohly využít potenciál umělé inteligence, musí umět rozlišit skutečné obavy (předsudky) od zdánlivých rizik. Naše studie zdůrazňuje klíčovou roli dobrého řízení a profesionální právní navigace při orientaci v prostředí AI, ošetření rizik a maximalizaci výhod ze zavedení AI do jednotlivých organizací. Umělá inteligence není technologický či právní strašák 21. století, ale příležitost k dlouhodobému zefektivnění procesů organizace a udržení tolik potřebného kroku s konkurencí.“

Studie sdílí kontext, vhled a strategická a rámcová doporučení partnerů z globálního týmu DLA Piper, kteří se zabývají obvyklými problémy v oblasti umělé inteligence, od duševního vlastnictví a zaměstnanosti až po globální regulační rozdíly. Dále se studie zaměřuje na zjištění specifická pro jednotlivá odvětví byznysu v oblastech médií, sportu a zábavy, technologií, věd o živé přírodě, pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu a spotřebního zboží, potravin a maloobchodu.

TZ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS