Přeskočit na obsah

AXENTA: NIS2 a novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti

AXENTA NIS2 rozhovor

Nedávno schválená směrnice NIS2 pomalu, ale jistě zaplňuje mediální prostor, a velké množství firem stále netuší, co je čeká. Jak jsou na tom ve společnosti AXENTA jsme se zeptali jejího ředitele Ing. Lukáše Přibyla. Otázky kladl šéfredaktor vydavatelství AVERIA Petr Smolník.

NÚKIB v nedávné době pozval odbornou veřejnost, aby se vyjádřila k navrhovaným změnám Zákona o kybernetické bezpečnosti a také tvoří transpozici směrnice NIS2 do českého prostředí. Vnímáte větší poptávku na trhu po bezpečnostních produktech a kybernetické bezpečnosti jako takové?

Lukáš Přibyl, předseda představenstva a ředitel společnosti AXENTA.
Ing. Lukáš Přibyl, ředitel AXENTA a.s.

Jako první fakt musím konstatovat, že mě velmi těší, že NÚKIB již pravidelně oslovuje odbornou veřejnost a vyzývá k diskuzi nad novým zněním Zákona o kybernetické bezpečnosti. Je to ukázka toho, jak to má správně být a jak je to normální v zemích na západ od nás.

Mám za to, že zákon má být vždy funkční, proveditelný v praxi a jednoduchý. Což po diskuzi s odbornou veřejností bude.

Společnost AXENTA se pohybuje na trhu již bezmála 14 let a za tu dobu vnímáme obrovský posun v postoji našich zákazníků k oblasti kybernetické bezpečnosti. V počátcích naší práce byla kybernetická bezpečnost součástí výkonu IT, dnes je samostatným procesem, je to vlastně něco jako kontrola kvality a nemá společného (nebo alespoň nemá mít) šéfa. S tím i souvisí zájem trhu o odborné bezpečnostní analýzy, řešení a služby.

A abych odpověděl zcela na kladenou otázku: ano, vnímáme tím pádem na trhu větší poptávku po bezpečnostních produktech a kybernetické bezpečnosti jako takové. Druhou stranou mince ovšem je, že tato řešení či služby mají svoji cenu a ne vždy se najde v rozpočtu dané organizace nebo firmy dostatek finančních prostředků na pořízení a následný provoz všeho, co je potřeba. Ale trpělivost růže přináší, jak praví klasický citát, a sami vidíme, že se situace zlepšuje.

Účastníte se, nebo se plánujete vyjadřovat k výše uvedeným tématům?

Ano, samozřejmě využijeme tuto příležitost a budeme se účastnit diskuze a připomínek jak k novelizaci Zákona o kybernetické bezpečnosti, tak k transpozici NIS2 do právního prostředí ČR. Zejména v této oblasti aktivně spolupracujeme s NSMC – Network Security Monitoring Clusterem, kde jsme členem. Odborná platforma, sdružující více stejně zaměřených firem a organizací má vždy větší váhu než osamocený hlas.

Připravujete se nějak na tato témata také interně ve firmě?

Axenta logoPředpokládám, že žádná firma, zaměřující se na kybernetickou bezpečnost a na řešení a služby v této oblasti není lhostejná k novelizaci Zákona o KB a transpozici NIS2. Je to nejen příležitost technická a obchodní pro další růst firmy, ale v prvé řadě i závazek. Závazek v tom slova smyslu, že vše v ZKB a NIS2 platí a bude platit i pro nás, tedy pro ty, kteří dodávají v tomto oboru svoje služby. Takže se připravujeme sami, připravujeme naše stávající zákazníky a připravujeme se oslovit i zákazníky potenciální, zejména ty, kteří budou nově muset plnit povinnosti vyplývající ze směrnice NIS2 a téma kybernetické bezpečnosti je pro ně novum.

Plánujete nebo připravujete v této oblasti nějakou edukační formu pro vaše klienty?

Plánujeme naše stávající zákazníky oslovit buď osobně nebo pomocí workshopů na daná témata. Dále máme v plánu objet téměř všechny kraje ČR v rámci skvěle organizovaných a odborných konferencí, které pořádá NCA, tedy Národní Clusterová Asociace. Zde máme dosah na velké množství odborníků na jednom místě a v jeden čas.

A v neposlední řadě plánujeme vlastní konference a to zejména na Slovensku, kde také působíme. AXENTA je zde členem podobného clusteru jako v ČR a to CKB – Clusteru Kybernetickej Bezpečnosti.

Zkrátka, letošní rok bude ve znamení sales, pre-sales a technické práce, protože naše stávající i budoucí klienty nenecháme “na holičkách”. Zároveň je to i pozvánka na tyto akce. V následujících číslech AVERIA magazínů se čtenáři mohou těšit na reportáže z těchto aktivit a akcí.