Search
Close this search box.

Celníci vybrali přes 162 miliard

Celní správa ČR přispěla za rok 2023 do státní kasy opět významnou částkou. Na svých účtech eviduje celní a daňové příjmy v celkové výši 162,3 mld. Kč, které poklesly o 2,9 mld. Kč (1,8 %) oproti roku 2022. Nejvyšší podíl (93,3 %) z této částky činí vybraná vnitrostátní spotřební daň, inkaso dělené správy (vymáhání některých pokut a poplatků) ve výši 4,5 % a příjmy vyplývající z dovozu zboží (2,1 %).

V uplynulém roce celníci vybrali na příjmech z vnitrostátních spotřebních a energetických daní 151,5 mld. Kč, přičemž u jednotlivých druhů vybraných výrobků inkasovali následující částky – tabákové výrobky a tabák 53,1 mld. Kč, líh 8,9 mld. Kč, minerální oleje 84 mld. Kč, pivo 4,5 mld. Kč. Výnos z těchto daní v roce 2022 činil 155,6 mld. Kč, došlo ke snížení o 4,1 mld. Kč z důvodu zvýšeného nákupu vybraných výrobků v okolních členských státech, zejména v Polsku a Německu.

Příjmy z dovozu zboží do EU dosáhly výše 3,5 mld. Kč, zahrnují především výběry ze cla (3 mld. Kč) a daně z přidané hodnoty (440 mil. Kč). Ve srovnání s minulým rokem evidují celníci u výběrů z dovozu zboží ze třetích zemí pokles ve výši 7,5 %, který je způsoben změnou ve struktuře dovážených výrobků, snížením počtu celních prohlášení a vývojem deklarované celní hodnoty. V oblasti dělené správy dosáhly příjmy 7,4 mld. Kč, což je o 24,2 % více oproti roku 2022. Velký podíl na zvýšení výběrů činí úhrada nezaplacených pokut zahraničními osobami.

Celní správa ČR vykonává různé kompetence, které mají fiskální přínos pro státní rozpočet. Při kontrolách na komunikacích zjistila celní správa přes 9 500 nedoplatků a následně vybrala na místě nedoplatky v celkové výši 24 mil. Kč. Fyzické a právnické osoby uhradily téměř 41 mil. Kč na pokutách za jízdu po zpoplatněné komunikaci bez platné elektronické dálniční známky a 27,5 mil. Kč za porušení elektronického mýtného systému.

V roce 2023 celníci uskutečnili 37 kontrol veterinárního zboží a bylo zjištěno porušení právních předpisů u 65 809 kg zboží. Jednalo se především o maso a mléčné výrobky.

Celníci se dlouhodobě zaměřují na boj proti nelegálnímu hazardu. Během uplynulého roku celníci odhalili 116 nelegálních heren a 481 případů nelegálního on-line hazardu, zadrželi 511 kvízomatů a jiných technických zařízení. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu zajištěného technického zařízení o 138 kusů a odhalení nelegálních heren o 21. Celní správa ČR se i v letošním roce zaměří na kontroly v této oblasti.

V loňském roce bylo při celním řízení a na vnitrostátním trhu zadrženo více než 328 tisíc kusů zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví v souhrnné hodnotě, vyjádřené v ceně originálních výrobků více než 496 mil. Kč. V celním řízení se nejčastěji jednalo o nápoje a potraviny, kdežto na vnitrostátním trhu celníci zajistili hry, herní konzole a dětské hračky porušující práva duševního vlastnictví.

Na našem území celníci zadrželi 13,8 tun nezdaněného tabáku a 3,3 milionů kusů tabákových výrobků, přes 56 kg zahřívaných tabákových výrobků a téměř 7 000 litrů neznačeného lihu a lihovin. Celkový únik na spotřební dani činil 55 mil. Kč, který byl dotčeným osobám předepsán k úhradě.

TZ/GŘC

Foto: Pixabay

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS