Search
Close this search box.

CENIA začala budovat nový Národní geoportál

[[{“value”:”

Česká informační agentura životního prostředí zajišťuje publikaci prostorových dat prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE již do roku 2011. Za tu dobu se ve světě informačních technologií změnilo mnohé a současný geoportál je již za hranicí své životnosti, nesplňuje ani moderní a bezpečností standardy prostorových dat roku 2024. CENIA proto v současné době připravuje geoportál nový, zkráceně označovaný jako Geportál 2.0, který si mimo jiné klade za cíl být moderním informačním systémem veřejné správy.

Geoportál vzniká v rámci projektu Geoportál 2 CENIA MŽP:

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), získala dotaci v rámci projektů z 11. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (ČR) na projekt s názvem „Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP“.

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR.

V rámci projektu realizovaného od ledna 2024 do března 2027 dojde k rozvoji služeb eGovernmentu pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány na území ČR a to prostřednictvím pořízení nového centrálního informačního systému „Národní Geoportál“, zajišťujícího jednotnou prezentaci prostorových dat ČR a informací veřejné správy, včetně nástrojů pro jejich popis, vyhledání, validaci a poskytování dle aktuálních standardů v souladu s legislativními požadavky na prostorová data v České republice i Evropské unii.

Název projektu: Vytvoření Geoportál 2 CENIA MŽP

Vedoucí projektu: Česká informační agentura životního prostředí

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 3. 2027

Celkový rozpočet projektu: 87 214 444,89 Kč (z toho 57 571 563,29 Kč dotace ze strukturálního fondu EFRR a 29 642 881,60 Kč dotace ze státního rozpočtu)

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS