Přeskočit na obsah

Ceny vývozu a dovozu klesly

V listopadu 2023 se vývozní ceny snížily meziměsíčně o 0,5 %, meziročně o 2,1 %. Dovozní ceny meziměsíčně poklesly o 1,0 %, meziročně o 5,7 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,5 %, meziročně 103,8 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v listopadu poklesly o 0,5 % (po kurzovém očištění o 0,2 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv 2,3 % (hlavně ropných výrobků a elektřiny). Ceny klesly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, významně zejména ceny chemikálií o 0,9 % (především organických chemikálií) a ceny polotovarů1) o 0,8 % (nejvíce kovových výrobků a železa a oceli).

Meziročně se v listopadu snížily o 2,1 % (po kurzovém očištění o 2,3 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů o 7,1 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2) o 14,7 % (hlavně dřeva, olejnatých semen, vlákniny a sběrového papíru), minerálních paliv o 11,5 % (nejvíce elektřiny, ropných výrobků a plynu) a ceny chemikálií o 7,7 % (zejména anorganických chemikálií, organických chemikálií a plastů). Nejvíce rostly ceny nápojů o 10,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,0 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v listopadu snížily o 1,0 % (po kurzovém očištění o 0,4 %), největší vliv mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,5 % (pouze ropy a ropných výrobků), ostatních surovin o 1,2 % (zejména kaučuku) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,1 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,3 %.

Meziročně v listopadu klesly o 5,7 % (po kurzovém očištění o 5,3 %), největší vliv měl značný pokles cen minerálních paliv o 25,3 % (plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků a uhlí). Významně klesly ceny ostatních surovin o 9,0 % (nejvíce kaučuku, vlákniny a sběrového papíru), chemikálií o 7,9 % (především plastů, anorganických chemikálií a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 5,9 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 23,9 % a ceny potravin o 2,7 % (zejména zeleniny a ovoce).

„V listopadu klesly ceny ve vývozu meziměsíčně o 0,5 % a ceny v dovozu o 1,0 %. Meziročně se ceny ve vývozu snížily o 2,1 % a ceny v dovozu o 5,7 %. Meziměsíčně i meziročně poklesly současně vývozní a dovozní ceny poprvé od srpna 2020,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,5 % (v říjnu 99,5 %). Nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (101,1 %), nejnižší hodnoty nápoje a tabák (99,3 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 103,8 % (v říjnu 104,6 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (118,5 %), nejnižší hodnotu nápoje a tabák (89,2 %).

Revize indexu vývozních a dovozních cen
V současné době probíhá pravidelná revize indexu vývozních a dovozních cen. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2024 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, založeném na struktuře zahraničního obchodu roku 2021. Nově vypočítávané indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou nadále počítány všechny ostatní indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů). Dosud zveřejňované indexy zůstávají v platnosti.

Prostřednictvím revize dochází ke změně koncepce, kde bude za výchozí klasifikaci nově nastavena klasifikace CZ-CPA, což umožní v této klasifikaci publikovat údaje za sekce a oddíly (do podrobnosti CPA2). Rychlé informace budou nově publikovány pouze v klasifikaci
CZ-CPA. Tato změna rovněž zajistí lepší konzistenci s Rychlými informacemi cen výrobců.

Klasifikace SITC bude nadále zveřejňována ve stejné podrobnosti jako dosud, zveřejňování klasifikace HS bude ukončeno k prosinci roku 2023.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2024 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 25. března 2024.

TZ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS

Generated by Feedzy