Search
Close this search box.

Česká republika publikovala národní pozici k aplikaci mezinárodního práva v kyberprostoru

Česká republika přijala národní poziční dokument k aplikaci mezinárodního práva v kyberprostoru, na jehož vzniku spolupracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem obrany.

Přijetí tohoto dokumentu usnadní ČR reakce na výzvy vyplývající z neustálého rozvoje technologií a s tím souvisejících rizik. Pozice podrobněji interpretuje podmínky kvalifikace protiprávních jednání v kyberprostoru a možnosti dovolených reakcí na ně.

Dokument potvrzuje, že se mezinárodní právo, včetně Charty Organizace spojených národů, vztahuje na chování států v kyberprostoru a je nezbytné pro udržení míru a stability v prostředí informačních a komunikačních technologií. Česká republika usiluje o mezinárodní shodu na tom, jak se mezinárodní právo vztahuje na kybernetický prostor, přičemž plně podporuje mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a považuje jej za základní prvek rámce pro odpovědné chování státu v kyberprostoru.

Národní poziční dokument ČR usnadní aktivní zapojení do diskusí k mezinárodněprávním otázkám v oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílení zkušeností s procesem a výsledky národní tvorby pozice s ostatními státy, které svoji pozici prozatím nepublikovaly. Dokument konkrétně přispěje k diskusím odehrávajícím se v OSN, a to zejména v Otevřené pracovní skupině OSN pro kybernetickou bezpečnost (OEWG).

TZ/NÚKIB

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS 

Zdroj: ICT NETWORK NEWS