Search
Close this search box.

ČTÚ vydal průvodce pro provozovatele online platforem a internetových vyhledávačů

ČTÚ vydává online průvodce, ve kterém zejména poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů pomáhá s porozuměním novým povinnostem vyplývajících z nařízení EU 2019/1150, které bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti. Tento zákon nabyl účinnosti dne 23. 03. 2023. Právní úprava dopadá mimo jiné na internetová tržiště, cenové srovnávače či prodejní a rezervační platformy. ČTÚ byla svěřena role dozorového orgánu nad dodržováním nařízení.

V průvodci, který najdete na této stránce, mají podnikatelé možnost seznámit se s předběžným nezávazným výkladem nařízení ze strany Úřadu. Obsahuje přehled hlavních povinností poskytovatelů dle nařízení P2B; vymezení, koho se nové povinnosti týkají, a podrobnější komentář k vybraným ustanovením včetně ilustrativních příkladů a odkazů na související předpisy a doporučení Evropské komise.

„Komunikace se subjekty, kterým vznikají nové povinnosti, je pro mě důležitou součástí otevřené a transparentní činnosti Úřadu. Budu rád, pokud náš materiál pomůže k lepšímu pochopení tzv. P2B nařízení mezi dotčenými podnikateli,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

TZ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS