Přeskočit na obsah

Digital Services Act: Nové povinnosti

Když spotřebitele zaujme nabídka zboží na internetu, stačí pár kliknutí myší a má nakoupeno. Automaticky předpokládá, že to, co obdrží, bude bezpečné a neohrozí jeho ani životní prostředí. Bohužel tomu tak v praxi často není. Zdraví lidí, životní prostředí a férovou hospodářskou soutěž ohrožuje invaze mimoevropských on-line prodejců, kteří nedodržují evropskou legislativu.

Nabízejí produkty a služby, které se na první pohled tváří, jako by byly poskytované prodejcem, který splňuje všechny potřebné místní standardy. Realita je ale bohužel mnohdy jiná. Evropské podnikatelské, spotřebitelské i občanské organizace se proto spojily a snaží se nelegálním on-line prodejům zabránit prostřednictvím evropského Aktu o digitálních službách (Digital Services Act).

Důkazy mluví samy za sebe

Evropské úřady a spotřebitelské organizace shromáždily zdrcující důkazy o tom, že nepoctiví prodejci využívají on-line platformy k prodeji nelegálních výrobků a služeb. Zjištěné nezákonné chování zahrnuje dovoz nelegálních výrobků, nelegální obchod se zvířaty, podvodné inzeráty či publikování dezinformací (např. falešné recenze) a další porušování práv spotřebitelů.

Nelegální prodej ohrožuje i evropský systém recyklace elektroodpadu. Pokud prodejce finančně nepřispívá na budoucí recyklaci a nedodržuje zákonné povinnosti, dochází tak ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. To je elektroodpad, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, a proto nemusí být řádně recyklován.

„Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight, jež proti těmto praktikám dlouhodobě bojuje.

V boji proti „nelegálům“ má pomoci nový Akt o digitálních službách

Podle signatářů iniciativy je zapotřebí, aby Akt o digitálních službách přiměl k odpovědnosti on-line zprostředkující platformy – e-shopy či internetová tržiště – které zajišťují transakce mezi obchodníky a koncovými uživateli. Ukázalo se totiž, že samoregulační úsilí není dostatečné, a bez nastavení právního rámce jsou snahy o nápravu odsouzeny k neúspěchu.

Digitální akt by měl zajistit, aby zprostředkující platformy nebyly zproštěny odpovědnosti, pokud vědí o nezákonných prodejích a nepřijmou okamžitá opatření. Odpovědnost by měly nést i v případě, kdy prodávající nemá sídlo v EU, a nemůže se tak zodpovídat z případné nelegální činnosti.

„Co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. V sázce je ochrana a bezpečnost spotřebitelů, zákazníků a životního prostředí, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž v celém odvětví,“ říká Zuzana Adamcová.

Boj proti nekalým praktikám se odehrává i na úrovni členských států. Pozadu nezůstává ani Česká republika. Od letošního roku musí prodejci při prodeji nových elektrozařízení zobrazovat výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí.

„Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají. Zároveň spotřebitel vidí, kolik za službu budoucí ekologické likvidace elektroodpadu zaplatil,“ uzavírá Zuzana Adamcová.

Seznam signatářů:

AIM – European Brands Association
ANEC – The European consumer voice in standardisation
The Anti-Counterfeiting Group (ACG)
BEUC – The European Consumer Organisation
COFACE – Families Europe
Dansk Erhverv – the Danish Chamber of Commerce
Deutsche Umwelthilfe e.V.
EBPC – the European Balloon & Party Council
EucoLight – The voice of European lighting WEEE compliance schemes
EUEW – European Union of Electrical wholesalers
Eurogroup For Animals
The European Environmental Bureau (EEB)
EXPRA – the Extended Producer Responsibility Alliance
FEAT – the Face-value European Alliance for Ticketing
FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry
Four Paws
Kaupan liitto / Finnish Commerce Federation
Legebranchen
Lighting Europe – the voice of the lighting industry
Markenverband e.V. / The German Brands Association
Natural Resources Defense Council
SACG – the Swedish Anti-Counterfeiting Group
Svensk Handel / the Swedish Trade Federation
Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
TIE – Toys Industries of Europe
Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance
UNIFAB
Virke / Federation of Norwegian Enterprises in Commerce
WEEE Forum
Zero Waste Europe

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: ICT NETWORK NEWS

Generated by Feedzy