Search
Close this search box.

DroneTech přivádí na český trh revoluci v oblasti inspekcí s využitím dronů a umělé inteligence

Společnost DroneTech založili experti na létání s drony a datovou analýzu. Na český trh tak přichází s unikátními službami v oblasti inspekce v energetice, ve stavebnictví a při záchranných operacích. Díky využití prvotřídních průmyslových dronů s nejmodernější snímací technikou a algoritmy umělé inteligence dodávají rychlé, bezpečné a přesné sběry dat, jejichž cílem je snížit náklady a zvýšit efektivitu.

Ondřej Staněk, obchodní ředitel a spoluzakladatel DroneTech, uvádí, že firma se specializuje na inspekce v různých oblastech, včetně fotovoltaických elektráren, stavebnictví, energetiky, záchranných operací a 3D modelování. Nabízí tak řešení nejen pro firmy, které hledají efektivní způsob jak získávat přesná data, ale i pro bezpečnostní složky, jako jsou hasiči nebo policie.

Inovativní technologie a služby

DroneTech se pyšní využíváním nejmodernějších technologií – speciálních dronů pro sběr dat a AI algoritmů pro jejich analýzu. Výsledkem je sběr dat značnou rychlostí, s vysokou přesností a možností opakovat měření, což znamená pro klienty větší efektivitu a nižší náklady. Služby jsou navíc zcela bezpečné a eliminují potřebu vstupovat do nebezpečných nebo těžko dostupných míst.

Nejvyšší přesnost v odhalování závad na fotovoltaických panelech na českém trhu

Společnost poskytuje rychlý a spolehlivý sběr dat, která jsou vyhodnocována za pomoci unikátní AI analýzy. „Pomáháme majitelům fotovoltaických elektráren identifikovat a lokalizovat závady na panelech s dosud nejvyšší přesností, čímž předejdou vysokým finančním ztrátám, které se někdy pohybují až v řádech statisíců korun za rok. Podstatné je, že neřešíme pouze přirozenou degradaci, ale skutečné závady, které mohou vést až ke vzniku požáru,“ vysvětluje Martin Doležal, technický manažer a druhý ze zakladatelů DroneTechu.

Usnadní práci projektantů

Společnost se specializuje také na služby v oblasti stavebnictví. „Před zahájením výstavby nabízíme 3D skenování oblasti. Během stavby pak pravidelně sbíráme data a vytváříme 3D modely dostupné online, které mohou posloužit pro různé kontroly – např. stavebního dozoru či investora. Vytváříme také detailní 3D modely objektů nebo technických zařízení a mapy oblastí pro různé účely, včetně rekonstrukcí a těžby,“ dodává Doležal.

Odhalí riziková místa vysokého napětí

DroneTech také poskytuje služby pro identifikaci rizikových míst v ochranných pásmech vysokého napětí. Firma vytváří 3D modely vedení a jeho nejbližšího okolí, což umožňuje odhalení rizikových míst pro vznik požárů nebo škod způsobených zasahující vegetací. Data z inspekce jsou poskytována online, což výrazně usnadňuje kontrolu dané oblasti technikem provozovatele soustavy, neboť není nutná fyzická přítomnost v místě inspekce a zdolávání často těžko přístupného terénu.

Rychlá a levná pomoc při záchranných akcích

V neposlední řadě společnost nabízí rychlé a cenově dostupné vyhledávání ztracených nebo zraněných osob v různých těžko dostupných nebo rozsáhlých oblastech. „Naše drony jsou krom termokamery s vysokým rozlišením vybaveny i nočním viděním, 200násobným zoomem, laserovým dálkoměrem a jsou schopny sledovat pohyblivé objekty jako vozidla apod. To umožňuje přesně lokalizovat hledané osoby a navést záchranné složky na místo pomocí GPS souřadnic nebo přímou koordinací. Veškerá tato data jsme totiž schopni sdílet s velitelem zásahu v reálném čase, třeba i online. Navíc cena za naše služby je až o 90 % nižší v porovnání s provozem vrtulníků,” komentuje Doležal.

Inspekce střech a staveb

Vizuální inspekci střech a staveb lze též provést bez nutnosti fyzického vstupu na místo. Služba zahrnuje pořízení detailních fotografií a videí. Nabízeno je také fotografování směrem nahoru, uplatní se při inspekci spodní strany mostů. V těchto případech klienti obdrží snímky pro vlastní zhodnocení bez rizika a vysokých nákladů.

Vize a plány DroneTech

Ačkoliv jsou služby DroneTech vhodné pro širokou škálu klientů – od stavebnictví přes energetiku až po záchranné složky, v současné době se soustředí primárně na majitele fotovoltaických elektráren a servisní společnosti. „V letošním roce se zaměříme na vybudování klientské základny v oblasti fotovoltaických inspekcí a na rozvoj našich služeb tak, abychom zajistili efektivní a bezpečný provoz technických zařízení, staveb a infrastruktury našich klientů. V budoucnu plánujeme expandovat také na zahraniční trhy, kde je kladen velký důraz na zelenou energii. Díky našim službám ji budou moci vytvářet efektivněji,“ zakončuje Staněk.

TZ

Foto: DroneTech

Zdroj: B2B NETWORK NEWS