Search
Close this search box.

EGAP může pojistit vývozní úvěry se splatností až 15 let

Místo stávajících deseti let mohou nyní exportéři a jejich financující banky získat oficiálně podpořené pojištění vývozního úvěru se standardní délkou splatnosti až 15 let. Vyplývá to z modernizovaného znění Konsensu OECD týkajícího se oficiálně podpořeného financování a pojišťování vývozních úvěrů. Dokument stanovuje podmínky pro udělování oficiálně podpořeného pojištění poskytovanému v zemích Participantů OECD a řídí se jím i EGAP. Cílem novinky je mimo jiné podpořit exportéry ve stále více konkurenčním prostředí mezinárodního obchodu. Změna vstoupila v účinnost od 15.7. 2023.

Dokument také podporuje široké spektrum klimaticky příznivých transakcí a technologií přátelských vůči životnímu prostředí. Ty nově mohou mít délku splatnosti až 22 let v závislosti na použitých technologiích. S prodloužením maximálních splatností je spojeno i zmírnění nárůstu celkové pojistné sazby na dlouhém konci maximálních splatností, které je zakomponováno do modelu výpočtu.

Modernizace finančních podmínek přináší i vyšší flexibilitu v pravidlech týkajících se vlastního splácení, kde je kromě standardního přístupu vyžadujícího pravidelné rovnoměrné splátky i možnost poskytující ještě další flexibilitu.

Součástí modernizace je i rozšíření věcného záběru klimatické sektorové dohody (CCSU). Nová struktura CCSU nyní zahrnuje široké spektrum klimaticky a environmentálně vstřícných technologií pokrývajících nejen klimaticky a environmentálně udržitelnou výrobu, přenos, distribuci a ukládání energií, ale také zachycování a ukládání CO2, technologie spojené s čistým vodíkem a amoniakem či těžbou rud a minerálů nezbytných pro tyto obnovitelné technologie. Z pohledu českých vývozců je pak velmi důležité, že do rámce CCSU jsou zařazeny i technologie nízkoemisní výroby a bezemisní a nízkoemisní dopravy. V této oblasti se podařilo českým vyjednavačům dosáhnout významných úspěchů důležitých pro českou vývozně orientovanou produkci.

Více informací exportérům a jejich financujícím bankám poskytne obchodní oddělení EGAP.

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

TZ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS