Search
Close this search box.

FIT otevřela novou laboratoř, která bude zkoumat dynamický svět softwaru

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s belgickou Univerzitou v Antverpách (UAntwerp) představila nově založenou Laboratoř normalizovaných systémů (NSLab). Primárním cílem tohoto vědeckovýzkumného pracoviště bude zlepšit evolvabilitu a udržitelnost v neustále měnícím se prostředí vývoje softwaru. NSLab se bude věnovat rozvoji a podpoře výzkumu v rámci nejrůznějších softwarových řešení.

Laboratoř bude sloužit především k podpoře vědy a spolupráci s komerčními subjekty či výzkumnými institucemi na zlepšení adaptability, aktuálnosti a životnosti softwarových systémů s využitím inovativních postupů a moderních technologií. Nově založená NSlab plánuje řešit a vyvíjet podobné příležitosti jako řeší v projektech vědci z UAntwerp. Ti se zabývají například systémy pro řízení dronů, monitoring solárních panelů nebo vývojem IT aplikací pro provincii Antverpy, která je zodpovědná za územní plánování, životní prostředí, ekonomiku. V praxi se jedná o různá řešení – podnikové systémy (ERP, CRM, eCommerce), nástroje pro data warehouses, machine-actionable specifikace nebo řešení pro efektivní generování dokumentů. (Meta)modelování a generování normalizovaných systémů má široké uplatnění, především v oblastech, kde se nutné se přizpůsobovat měnícím se požadavkům a technologickému pokroku.

Neformální spolupráce s UAntwerp a FIT ČVUT začala již před 10 lety a probíhala prostřednictvím aktivit výzkumné skupiny Centrum pro konceptuální modelování a implementace (CCMi), s belgickými profesory Verelstem a Mannaertem. Na FIT ČVUT se od začátku spolupráce vyučuje společný předmět Normalized Software Systems, který studenty seznamuje s principy normalizovaných systémů a jejich aplikaci v praxi. Tento předmět vyučují profesoři z UAntwerp současně s vyučujícími z FIT ČVUT. V rámci této spolupráce společně se spin-off NSX probíhá na FIT ČVUT také letní škola. V roce 2019 bylo podepsáno Memorandum of Understanding mezi FIT ČVUT a UAntwerp a tím se zahájily přípravy Double Degree doktorského studijního programu. O čtyři roky později následovalo spuštění magisterského Double Degree studijního programu.

Prvním úspěšným absolventem doktorského Double Degree studijního programu se stal současný vedoucí NSLab Marek Suchánek.

Zdroj: FIT ČVUT

Zdroj: ICT NETWORK NEWS