Přeskočit na obsah

Informace ÚOOÚ k žádostem o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. S ohledem na to Úřad sděluje, že pokud fyzická osoba nesouhlasí s uvedením svých údajů v seznamu držitelů datových schránek, má podle § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů právo na vymazání údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek.

Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. S ohledem na to Úřad sděluje, že pokud fyzická osoba nesouhlasí s uvedením svých údajů v seznamu držitelů datových schránek, má podle § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů právo na vymazání údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů (fyzických osob) je uvedena na internetové adrese

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/1017.html.

S uplatněním práv, která subjektu údajů přiznává GDPR, stejně jako s dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů v informačním systému datových schránek, je třeba se primárně obracet na správce osobních údajů, kterým je Ministerstvo vnitra ČR, případně na (tímto subjektem, podle čl. 37 GDPR) jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Odbor bezpečnostní politiky s adresou MV ČR

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP, 170 34 – Praha 7

Elektronická adresa: Poverenec@mvcr.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů si v této věci od Ministerstva vnitra vyžádá informace o způsobu a rozsahu zveřejnění osobních údajů, a to i s ohledem na rizika spojená s volným zpřístupněním dotčených osobních údajů. Zároveň také ověří, zda byly při zveřejnění dodrženy zásady zpracování a ochrany osobních údajů stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména podmínky přiměřenosti a minimalizace.

TZ

 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS