Přeskočit na obsah

Japonský pilotní projekt chytrého odpadu přechází na dlouhodobou dohodu

Společnost Rubicon Technologies, specialista na řešení chytrého odpadu, oznámila, že se její pilotní projekt s japonskou dopravní společností přeměnil na dlouhodobou celostátní licenční smlouvu na technologie.

Díky této dohodě bude technologie Rubicon použita k podpoře udržitelných řešení v oblasti odpadů v celém Japonsku.

Podpora oběhového hospodářství

Rubicon začal v roce 2019 spolupracovat se společností Odakyu Electric Railway, přepravní, maloobchodní a realitní společností, na podpoře japonského odpadového a recyklačního průmyslu na cestě k integrovanější oběhové ekonomice.

Společnost Odakyu, která působí v Japonsku od roku 1948, se zavázala spolupracovat s japonskými obcemi a průmyslovými lídry na identifikaci a řešení místních a globálních problémů s odpady.

Poslední tři roky sada technologických řešení Rubicon pomáhá místním komunitám v Japonsku zlepšit provozní efektivitu a snížit spalování odpadu a zároveň vytvářet sdílenou hodnotu.

Ve své současné podobě se partnerství primárně zaměřuje na pomoc městským samosprávám zavádět postupy v oblasti životního prostředí a oběhového hospodářství.

Rubicon spolupracuje s podniky a vládami po celém světě, aby posílil své poslání prostřednictvím řešení nulového odpadu, přesměrování skládek a chytrých měst.

„Jsme nadšeni, že přecházíme do dlouhodobého produktového partnerství se společností Odakyu,“ řekl Nate Morris, zakladatel a generální ředitel společnosti Rubicon. „Věříme, že japonský trh nabízí společnosti Rubicon a našemu poslání skoncovat s plýtváním vysoký potenciál růstu a toto partnerství je důkazem hodnoty sady technologických řešení Rubicon jak ve Spojených státech, tak na celém světě.“

Cloudové nabídky společnosti pomáhají společnostem zabývajícím se svozem odpadu digitalizovat jejich provoz a zároveň vybavují obce a podniky všech velikostí, aby přijaly plně digitální model, který slouží k zahájení nebo rozšiřování jejich schopností nakládání s odpady a recyklací.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS

Generated by Feedzy