Search
Close this search box.

Konferenční program EASTLOGu se zaměří na zodpovědnost logistického odvětví

Kongres EASTLOG se letos vrhá na zodpovědnou logistiku. Protože se už v minulosti vícekrát věnoval tématům, která souvisejí „pouze“ s ekologičností, rozšiřuje letošní záběr. „Zodpovědná logistika neznamená pouze zelená logistika. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí je sice klíčová, ale chceme se bavit také o zodpovědnosti ve vztahu k lidem, což zvláště v době překotné automatizace a robotizace nabývá na významu. Logistika musí být zodpovědná i vůči společnosti jako celku, státu nebo samosprávám. Stejně tak musí hrát pozitivní roli jako odpovědný hráč v podnikové struktuře a také je tu jasný přesah ve smyslu odpovědného a transparentního jednání v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce,“ vysvětluje Jeffrey Osterroth, který je jednatelem pořadatelské společnosti ATOZ Group.

Tyto a pravděpodobně mnohé další aspekty by měly zaznít na 27. ročníku kongresu logistiky a dopravy EASTLOG, který letos očekává více než 600 návštěvníků. Koná se 30. až 31. května 2024 v pražském centru O2 universum.

 

Zodpovědná logistika a cirkularita

Úvodní mluvčí kongresu bude jedna z nejznámějších představitelek konceptu cirkulárního dodavatelského řetězce Deborah Dull. Je viceprezidentkou a vedoucí globálních udržitelných dodavatelských řetězců ve společnosti Genpact. Také založila síť Circular Supply Chain Network a napsala knihu Circular Supply Chains: 17 Common Questions (Cirkulární dodavatelské řetězce: 17 nejčastějších otázek). Je vyhledávanou autorkou a řečnicí, která byla citována v různých knihách, článcích a dokumentech a vystoupila na desítkách oborových akcí.

Její úvodní prezentace se jmenuje Cirkulární logistika pro zlepšení provozu i planety. Deborah Dull rozvede, jak se oběhovým hospodářstvím zabývat z nové perspektivy, a to skrze optiku dodavatelského řetězce. Vysvětlí, jak jsme se ocitli v podmínkách současné lineární ekonomiky, dále pak zmíní výzvy, které s sebou lineární ekonomika nese pro dodavatelské řetězce, a přednosti přechodu na cirkulární provoz a logistiku. Přednášející probere také provozní výhody při zohlednění rychlých i postupných změn, jež vedou k vyššímu stupni materiálového zabezpečení a současně menším dopadům na životní prostředí.

Téma Zodpovědná logistika je velmi důležité a zároveň mnohovrstevné. Není to fenomén, který lze dostatečně pokrýt jednou prezentací či panelovou diskuzí. Z tohoto důvodu organizátoři kongresu EASTLOG zvolili pro dopolední program netradiční formát. Na pódiu přivítají několik logistických odborníků a odbornic. Každý byl vybrán tak, aby „zastupoval“ jednu část širšího tématu odpovědné logistiky. Po každé prezentaci se uskuteční krátká diskuse mezi všemi panelisty, než se přejde k další části. A samozřejmě bude prostor pro dotazy a komentáře ze strany publika. Hovořit budou tyto osobnosti:

Zodpovědný supply chain a nákup bude zastřešovat Marek Prach, regional head of supply chain operations společnosti Asahi Europe & International.
Zodpovědné vztahy s obcemi, městy a spoluobčany probere Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.
Zodpovědné zaměstnání bude zastupovat Gabriela Hrbáčková, generální ředitelka Hofmann Personal.
Zodpovědný development bude reprezentovat Tomáš Kubín, vedoucí výstavby CEE & WE společnosti P3 Logistic Parks.
Zodpovědnou distribuci zastřeší Roman Kmec, vedoucí logistiky společnosti Lidl Česká republika.
Zodpovědnou implementaci technologie bude diskutovat Michal Šmíd, generální manažer Amazon Česká republika.
Zodpovědnost za logistiku vůči ostatním částem společnosti zaštítí Martin Štrupl, řídící partner eD Group.

Odpolední program: Deset případových studií, dvě panelové diskuze a sekce HR a ESG

V odpoledním programu získají účastníci vhled do zajímavých provozů a projektů. Ve dvou sekcích (Intralogistika a Doprava a Supply Chain Management) jich bude celkem deset, prezentovat bude 20 přednášejících. Řečníci vždy představí konkrétní obchodní případ nebo případovou studii. Seznámíte se s těmito projekty:

Automatizace s vertikálními zakladači ve firmě Madal Bal (prezentuje Filip Čech, Madal Bal a fc    VertiFlex)
Zodpovědnost nejen v plenkách aneb Drylock vytěžuje shuttle systém (Daniel Korec, Drylock Technologies a Zdeněk Karban, Toyota Material Handling CZ)
Efektivní skladování malých dílů pro Siemens (Björn Erler, Siemens Chemnitz a Jörg Ziesmann, Dematic)
Automatizované balení a skladování zamražených pekařských výrobků (Petr Fencl, Nopek a Vlastimil Braun, Compas)
Roboshuttly v e-commerce lékárenského řetězce Dr. Max (Jan Maroušek, Viapharma a Michal Beneš, Bito)
RPA v dodavatelském řetězci výrobce a distributora lihovin (Karel Zozulák, Stock Plzeň – Božkov a Michael Treml, Xelto Digital Czechia)
Stačí elektrický tahač na distribuci potravin? (Petr Šyc, Mondelez; Katarína Dobišová, Nestlé a Václav Šetelík, HOPI)
Zavedení poolingu palet do operativy Penny (Tomáš Kubza, Penny a Jan Soukup, Gopall)
Nearshoring – systémové propojení evropské logistiky do zemí Afriky a Asie (Jan Petrásek, TE Connectivity a Jan Polter, Dachser)
Trendy nejen v módě. Jak Digital People měnila a mění logistiku? (David Štěpánek, Zoot / Digital People a Pavel Motan, K2 atmitec)

Součástí odpoledních sekcí budou také dvě panelové diskuze. Jedna nese název Jsou haly připravené pro automatizaci a robotizaci? Určitě padnou tyto otázky: Co brání umístit automatizovanou a robotizovanou skladovou techniku do starých hal? Jaké technické úpravy jsou nutné v původních halách? Jak drahé je na brownfieldu postavit udržitelnou novou halu a instalovat v ní automatizované či robotizované systémy? Vyjde to levněji na greenfieldu při zohlednění legislativních, ESG i ekonomických nároků? Jaké jsou základní a nadstandardní technické požadavky na nové haly s automatikou či robotikou? Jak ochotné jsou výrobní či obchodní společnosti investovat do nových hal nebo přestaveb brownfieldů za účelem vybudování automatizovaných nebo robotizovaných skladových provozů? Své názory poskytnou například Petr Sodomka (Vitesco Technologies), Petr Neděla (Cushman & Wakefield), Klára Sobotková (Panattoni) anebo Jakub Kodr (CTP).

Druhá debata nese označení Najdeme cestu k zodpovědnější dopravě a supply chainu? a zacílí na dopravu a dodavatelské řetězce. I zde je mnoho témat a otázek, např. podaří se v brzké budoucnosti značnou část nákladní dopravy dekarbonizovat? Jaké jsou v Evropě možnosti pro intermodální přepravy, zejména v kombinaci silnice–železnice? Jakou roli v dekarbonizaci sehraje rozmístění evropských logistických center, terminálů a klíčových dopravních hubů? Lze nastavit dodavatelské řetězce firem tak, aby zboží a materiál necestovaly po Evropě či planetě tam a zase zpátky? Jakou roli v zodpovědnější logistice sehraje sdílení zdrojů v rámci logistických systémů a cirkulárních služeb? Kde jsou rezervy ve spolupráci mezi jednotlivými hráči dodavatelského řetězce? Jaké možnosti v dekarbonizaci nabízejí digitalizace a umělá inteligence? Na tyto otázky podají své názory například Daniel Knaisl (Geis), John Bölts (a. hartrodt CZ), Marie Barthélémy (LPR – La Palette Rouge) anebo Martin Baláž (Prologis).

Součástí letošního kongresu bude i oblíbený kulatý stůl HRLog zaměřený na lidské zdroje s odborníky na personální problematiku v logistice a dopravě. Témat k řešení a diskusi je opravdu hodně: nedostatek pracovníků, rostoucí personální náklady spojené s inflační krizí, nutnost specializace u jistých profesí při současné potřebě zajistit některé činnosti pracovníky s univerzálními dovednostmi, souhra lidí a strojů, odlišný pohled mladých zaměstnanců na jejich kariéru a perspektivy firem atd. Kulatý stůl bude moderovaný, přičemž zazní i krátké prezentace, které nastolí určité téma a podnítí následnou debatu. Tu povede Roman Molek, managing partner společnosti Transearch International.

Novinkou v letošním programu je Kulatý stůl ESG neboli workshop pro manažery a manažerek udržitelnosti a ESG v logistických a dopravních firmách. Organizací této odpolední sekce reagují organizátoři na nové požadavky v oblasti ESG. Nefinanční reporting se týká všech velkých podniků a do budoucna i některých malých a středních. „Mentalita“ nefinančního reportingu ale prostupuje napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci. Workshop bude mít podobu kulatého stolu, kolem něhož zasednou odborníci na ESG. V průběhu se uskuteční stručné prezentace, na jejichž základě se rozvine diskuse přítomných odborníků. Moderovat bude David Janků, reporting konzultant v poradenské společnosti Frank Bold Advisory.

Budeme na to mít být zodpovědní?

Odpolední blok se bude už tradičně věnovat ekonomickým otázkám. Úvodní řeč přednese renomovaný ekonom Jan Švejnar, který popíše současnou situaci České republiky ekonomickou řečí, nastíní hlavní hrozby i příležitosti a podívá se na fungování zdejšího hospodářství v širším, evropském či globálním, kontextu.

Odpolední ekonomická sekce zahrnuje tradiční panelovou diskuzi, jistě zazní následující otázky: Jak se neschopnost české ekonomiky překonat postpandemickou mizérii dotkla logistických a dopravních firem a jejich klientů? Jaký dopad mělo zejména na logistiku a dopravu dlouhé období vysoké inflace? Jakým způsobem je třeba změnit trh práce, aby ekonomika získala nové impulsy a zaměstnanci byli připraveni na budoucí výzvy? Jak ovlivnily požadavky vyplývající z ESG a CSRD podniky v logistice a dopravě, a to jak po stránce finanční, regulatorní, inovační nebo organizační? Jsou požadavky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu velkou hrozbou z hlediska konkurenceschopnosti, či velkou příležitostí pro nezbytnou transformaci jednotlivých odvětví? A s přihlédnutím je třeba položit i kardinální otázku: Budeme na to mít být zodpovědní? Odpovědi se pokusí dát kromě Jana Švejnara i Helena Horská (Raiffeisenbank), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin Piškanin (Hopi Holding) anebo Jindřich Kadeřávek (Element Logic). Moderátorkou panelu bude Daniela Brzobohatá.

Nejen obědem živ je člověk

Obědová pauza v délce trvání 1,5 hodiny přináší mnoho příležitostí pro neformální networking. Ten formální má podobu sekce BizLOG, která je sledem speed-datingových setkání uživatelů a poskytovatelů logistických služeb a produktů. Během desetiminutových organizovaných schůzek se možní budoucí obchodní partneři potkají a vymění si stručné informace a pohledy. Pokud se objeví příležitost pro spolupráci, vizitky jsou předány a následný kontakt či jednání jsou už mnohem jednodušší.

Večerní program je pak ryze neformální záležitost. Logistický Business Mixer přeje všem návštěvníkům a návštěvnicím, kteří se chtějí dobře bavit při atraktivním programu, poslouchat hudbu a mít k tomu vybrané jídlo i pití.

Na exkurze nejen za roboty

EASTLOG by nemohl existovat bez návštěv logistických provozů neboli doprovodného programu SEELOG. Druhý den dávají účastníkům šanci vidět v reálu to, o čem se první den hovoří na pódiu. Na zájemce letos čekají čtyři logistické projekty:

Robotické distribuční centrum Amazonu v Kojetíně;
Logistické provozy společnosti SIKO Koupelny a Kuchyně v Čimelicích;
Robotický sklad knižního velkoobchodu Euromedia Group ve Stochově;
Nově otevřené distribuční centrum dm drogerie v Ostředku.

Exkurze se uskuteční druhý den kongresu, tedy v pátek 31. května. Pořadatelé upozorňují, že zájem o návštěvy bývá vždy vysoký, proto je třeba se včas přihlásit na kongres a následně i vybrat destinaci, kam si účastník přeje vyrazit.

Kompletní program s anotacemi, registrační formulář, přehled partnerů, fotografie a reporty z předchozích ročníku najdete na webu:

www.eastlog.cz

Zdroj: B2B NETWORK NEWS