Search
Close this search box.

Kontrolní akce ukázala trvající problém nedodržování limitů přepravy vybraných výrobků

[[{“value”:”

​Během regionální kontrolní akce „DRUM 2024“ celníci odhalili nelegální přepravu téměř 15 000 kusů, přes 2 000 litrů alkoholu a dodávku, která vezla 1 145 litrů nezdaněného minerálního oleje. V rámci kontroly bylo zajištěno i menší množství drog a v jednom případě celníci zajistili 1 376 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví. Celníci rovněž vybrali na pokutách téměř 260 000 korun.

Akce, která probíhala během dubna a začátkem května se primárně zaměřila na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a kontrolu vybraných výrobků. Zapojily se do ní Celní úřad pro Plzeňský kraj, Celní úřad pro Kraj Vysočina a Celní úřad pro Ústecký kraj.

Kontroly probíhaly na předem vytipovaných místech na hlavních i vedlejších komunikačních trasách. Do akce bylo nasazeno celkem 290 příslušníků odboru Dohledu Celní správy ČR a 42 služebních psů. Příslušníci provedli 715 kontrol, z toho ve 114 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů. Největší počet porušení byl zjištěn u vozidel zahraniční imatrikulace, a to celkem v 65 případech.

Celníci zajistili 14 980 kusů cigaret, přes 2 050 litrů nezdaněného alkoholu, jako pivo víno a lihoviny a v jednom případě odhalili náklad 1 145 litrů nezdaněného minerálního oleje. V rámci kontroly bylo zajištěno i menší množství drog a 1 376 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví. Celní správa vybírá a vymáhá pokuty, poplatky a odvody uložené jinými státními institucemi (tzv. dělená správa) či vlastní činností. Během akce příslušníci vybrali na vymáhaných nedoplatcích téměř 160 000 korun a více než 97 000 korun na pokutách za neuhrazené elektronické dálniční známky.

Při přepravě zboží zatíženého spotřebními daněmi jsou zákonem stanoveny limity pro jeho osvobození. V praxi se celníci setkávají s tím, že nejsou často dodržovány. Kontrolní akce tohoto typu budou probíhat nadále.

TZ/Celní správa

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS