Přeskočit na obsah

Májová konference o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 18. a 19. května 2022 první ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Konference se uskuteční v brněnském sídle ÚOHS.

V rámci dvoudenního konferenčního programu vystoupí domácí i zahraniční odborníci na problematiku veřejného zadávání. Kromě zaměstnanců Úřadu se za řečnický pultík postaví mimo jiné zástupci Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, experti z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí. Mezi zahraničními hosty budou představitelé Evropské komise a dozorových orgánů ze Slovenska, Rakouska a Chorvatska či osobnosti z akademické sféry.

Tematicky se konference zaměří například na inovace a inovativní přístup k zadávání veřejných zakázek, praktické zkušenosti s aplikací (nejen nových) zásad veřejného zadávání v praxi, horizontální či vertikální spolupráci, důsledky závažných pochybení dodavatelů a novinky z legislativy Evropské unie.

Sledujte internetové stránky a sociální sítě ÚOHS, na nichž budou v příštích týdnech zveřejněny další podrobnosti ke konferenci, včetně kompletního programu a podrobností o registraci.

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Zdroj: B2B NETWORK NEWS

Generated by Feedzy