Přeskočit na obsah

Maloobchod – březen 2022

Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu zvýšily reálně o 5,4 %, meziměsíčně klesly o 0,1 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel snížily v březnu reálně o 0,1 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 2,0 % a za nepotravinářské zboží o 0,3 %, naopak za potraviny vzrostly o 1,0 %.

Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily reálně o 5,4 %, v tom za prodej pohonných hmot vzrostly o 18,8 % a za nepotravinářské zboží o 8,4 %, naopak za potraviny klesly o 1,8 %.

„Významný nárůst tržeb zaznamenaly prodejny nepotravinářského zboží, které byly loni uzavřeny v důsledku protiepidemických opatření. Tržby prodejen oděvů a obuvi byly meziročně více než trojnásobné, v porovnání s rokem 2019 však byly o čtvrtinu nižší. Naopak pokles prodeje internetových a zásilkových obchodů byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z loňského roku,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví vzrostly o 211,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 17,8 %, s výrobky pro domácnost o 17,3 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 14,9 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,4 %. Vyšší tržby rovněž vykázaly specializované prodejny potravin (o 5,3 %), naopak nižší tržby zaznamenaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 2,2 %). Internetovým a zásilkovým obchodům tržby klesly o 19,0 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly reálně meziměsíčně o 1,0 % a meziročně se snížily o 1,6 %. Tržby se snížily za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), naopak za opravy motorových vozidel vzrostly.

„Za celé první čtvrtletí se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,3 %. Spotřebitelé za pohonné hmoty utratili reálně o 14,8 % více než v loňském roce, za nepotravinářské zboží o 10,5 % více, naopak za potraviny tržby klesly o 1,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby snížily o 3,0 %,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za měsíc únor 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za březen 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Zdroj: czso.cz

Zdroj: B2B NETWORK NEWS