Search
Close this search box.

Ministerstvo zrušilo stavební povolení na pražskou plavební komoru

Ministerstvo zemědělství na základě odvolání pražského magistrátu, Prahy 5 a 1 a spolků zrušilo stavební povolení pro stavbu plavební komory u Dětského ostrova. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněném na úřední desce úřadu. V minulosti ministerstvo odvolání zamítlo, tomu se Praha i další podatelé bránili žalobami a soud jim vyhověl. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Vyjádření státního podniku Povodí Vltavy, který chtěl zdymadlo stavět, ČTK shání.

Žádost o stavební povolení nejprve před několika lety odmítl stavební úřad Prahy 5, následně jej v srpnu roku 2019 vydal zvláštní stavební úřad pražského magistrátu. Podle Povodí Vltavy by druhá komora, která měla být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta stávající, urychlila proplavování lodí, zkrátila jejich čekání a tím i zvýšila bezpečnost na řece.

Proti stavbě nové komory se postavil magistrát, obě zainteresované městské části či Klub za starou Prahu a spolek Zdravý Rozum. Ministerstvo zemědělství následně jejich odvolání zamítlo, na což podatelé reagovali žalobami. V těch Městský soud v Praze vyhověl žalujícím a rozhodnutí ministerstva o odvolání zrušil.

Soud podle odůvodnění aktuálního rozhodnutí ministerstva zemědělství rozhodl, že resort při zamítnutí odvolání nepostupoval podle zákona, protože vycházel pouze z původních podkladů. „Nedošlo tak k vypořádání námitek směřujících proti závazným stanoviskům, a rozhodnutí je tak z pohledu soudu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů,” stojí v dokumentu.

Soud podle něj také poukázal na to, že ministerstvo kultury zvrátilo původní kladné stanovisko památkářů, což ministerstvo zemědělství při posouzení odvolání nijak nereflektovalo. „Ministerstvo zemědělství si v dalším řízení mělo dle právního názoru Městského soudu opatřit podklady, které budou reflektovat situaci v době vydání nového rozhodnutí,” stojí v dokumentu.

Ministerstvo proti rozhodnutí soudu podalo kasační stížnost, kterou následně stáhlo. Poté při zohlednění názoru soudu vydalo aktuální rozhodnutí, které s ohledem na odmítnutí stavby z hlediska památkové péče stavební povolení finálně ruší.

TZ/ČTK

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS