Search
Close this search box.

Monitory AOC a Philips se staly šampiony EPEAT Climate+

Společnost MMD, licenční partner značky Philips Monitors, a společnost AOC oznamují, že nedávno získaly certifikaci EPEAT Climate+. Jejich loga jsou nyní viditelně zobrazena na webových stránkách EPEAT, což dokládá jejich důležitou roli a uznání v oblasti ekologicky ohleduplných technologií. Tato certifikace podtrhuje jejich odhodlání vyvíjet vysoce výkonné produkty, které ale zároveň dodržují přísné ekologické normy.

Tváří v tvář rychle se stupňující klimatické krizi je naléhavě zapotřebí inovativních řešení ve všech odvětvích, zejména v sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato naléhavá výzva v oblasti životního prostředí vyžaduje okamžité kroky ze strany výrobců i spotřebitelů v tomto odvětví.

Certifikace EPEAT Climate+: nové měřítko

Certifikace EPEAT Climate+ vyzdvihuje monitory AOC a Philips jako lídry v úsilí o udržitelnější elektronické produkty. Certifikační proces, na který dohlíží Global Electronics Council (GEC), vyžaduje dodržování přísných kritérií, která zajišťují, že produkty jsou navrženy a vyrobeny s důrazem na snížení uhlíkové stopy a zmírnění klimatických změn. Šampioni EPEAT Climate+ jsou výrobci, kteří mají výrobky registrované v systému EPEAT, jež získaly označení EPEAT Climate+.

Požadavky na výrobky pro získání označení EPEAT Climate+

Pro získání označení EPEAT Climate+ musí výrobky splňovat několik klíčových kritérií, která odrážejí komplexní přístup k udržitelnosti:

1. Zveřejněné a třetí stranou ověřené údaje o emisích skleníkových plynů výrobku: transparentní a ověřené údaje o emisích skleníkových plynů výrobku.
2. Energeticky účinné předcházející výrobní procesy: výrobní procesy, které upřednostňují energetickou účinnost.
3. Vědecky podložené cíle snižování emisí skleníkových plynů: závazek k vědecky podloženým cílům snižování emisí skleníkových plynů.
4. Obnovitelné zdroje energie: využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě produktů.
5. Standardy energetické účinnosti výrobků: dodržování vysokých standardů energetické účinnosti výrobků.

Tato kritéria, vyvinutá ve spolupráci s širokým spektrem zúčastněných stran, včetně výrobců, vědců, tvůrců politik a zastánců udržitelnosti, mají zajistit, aby výrobky splňovaly nejvyšší průmyslové standardy pro dekarbonizaci.

Závazek ke komplexní udržitelnosti

Certifikace oceňuje nejen ekologický design výrobků, ale také odpovědné postupy společností, které za nimi stojí. Odborníci na ověřování třetí stranou schválení GEC zajišťují, že byla splněna všechna požadovaná klimatická kritéria, což dodává označení EPEAT Climate+ významnou úroveň důvěryhodnosti.

Dopad na spotřebitele a životní prostředí

Tato certifikace je obzvláště významná v době, kdy si spotřebitelé stále více uvědomují dopad svých rozhodnutí na životní prostředí. Pomáhá kupujícím rychle identifikovat technologické produkty, které jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na zmírnění klimatických změn, a přispívají tak ke společnému úsilí o zmírnění klimatické krize. Úspěch společností AOC a Philips Monitors umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a vybírat si produkty, které jsou v souladu s jejich hodnotami odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

TZ

Zdroj: RESELLER CHANNEL NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS