Search
Close this search box.

Nedostatek IT zaměstnanců zpomaluje českou ekonomiku

V IT a komunikacích se české firmy dlouhodobě potýkají s problémem sehnat IT pracovníky. Více než polovina společností uvádí už několik let po sobě, že je pro ně velmi obtížné naplnit volné pozice v IT. Situace v ČR je dlouhodobě horší než průměr EU, a to až o 8-16 procentních bodů v posledních letech. Navíc firmy v posledních měsících požadují po zaměstnancích fyzickou přítomnost na pracovišti, čímž ještě více upevňují svůj problém najít kvalifikované zaměstnance.

Podle Deloitte nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců zpomaluje růst českých společností, zvyšuje zátěž na stávající pracovníky a způsobuje firmám růst nákladů na platy a benefity. V této situaci nachází mnoho firem úlevu právě v outsourcingu, což potvrzuje i společnost vshosting, přední poskytovatel hostingových služeb. „Shánět vlastní IT experty je nákladné, zatěžující a navíc extrémně zdlouhavé. Stále více firmám se vyplatí řešit IT externě,“ říká obchodní ředitel firmy vshosting, David Lintimer.

Outsourcing IT služeb se ukazuje jako efektivní řešení, které firmám umožňuje využívat kvalitní služby za výhodnějších podmínek, čímž se zmírňují náklady spojené s náborem a udržením kvalifikovaných IT odborníků.

Firmy pociťují největší nedostatek u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Proto se více zaměřují na nábor absolventů a jejich rychlé začlenění do pracovního procesu. Přesto čerství absolventi nemohou konkurovat expertům – obzvláště v IT – s několikaletými pracovními zkušenostmi. Získat však takového zaměstnance je skoro až nemožné, a proto je outsourcing externích specialistů na poli vývoje softwaru, webů a správy serverů, vhodnou a často i výhodnou volbou.

U firem, které dlouhodobě hledají nové zaměstnance, si můžeme povšimnout tendence k volnější pracovní době a ke zkráceným úvazkům, které jsou přínosné obzvláště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené. I přesto však hledání a náhrada zaměstnanců s vysokou či velmi specifickou kvalifikací zůstává obtížná.

Nedostatek IT odborníků na trhu práce je dlouhodobým problémem. Outsourcing, obzvláště v IT sféře, se stává stále běžnější. Firmám to pomáhá vyrovnat se s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. „Péči o serverovou infrastrukturu a cloudové potřeby je pro 95 % firem lepší outsourcovat, protože získají kvalitnější službu za výhodnějších podmínek,“ dodává Lintimer.

TZ

Zdroj: JOBS NETWORK NEWS  

Zdroj: B2B NETWORK NEWS