Search
Close this search box.

Nový jaderný blok v Dukovanech má zelenou: Evropská komise dala souhlas se státní podporou

[[{“value”:”

Stát poskytne finanční podporu pro výstavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech formou návratné půjčky a garantovaného výkupu elektřiny. Tato opatření byla schválena Evropskou komisí a umožní realizaci tohoto klíčového energetického projektu. Rozhodnutí EK bude možné využít i pro případnou výstavbu dalších jaderných bloků v Česku, pro které by však bylo nutné zajistit samostatné povolení veřejné podpory.

„Jádro nyní zajišťuje více než třetinu spotřeby v naší zemi a v budoucnosti by to měla být dokonce polovina. Rozvoj jádra posiluje naši energetickou bezpečnost, soběstačnost a také konkurenceschopnost našich firem. Jen s dobrým využitím jádra a obnovitelných zdrojů budeme moci zajistit rozumné ceny energií pro občany i podnikatele. To je základní předpoklad pro Restart Česka. I díky našemu předsednictví a dvouleté práci v rámci EU je jádro konečně uznáno jako spolehlivý a bezemisní zdroj energie. A to nám umožnilo získat notifikaci pro klíčový projekt dostavby Dukovan. Jde o největší investici v historii moderního Česka,“ říká předseda vlády ČR Petr Fiala.

Schválení státní podpory Evropskou komisí je nezbytné pro realizaci jakéhokoliv projektu tohoto typu na jednotném trhu EU. „To se nám nyní podařilo. Umožní nám to nejen realizovat tento projekt, ale také přispěje k rozvoji jaderné energetiky v celé Evropské unii. Jde totiž o první rozhodnutí, které zohledňuje aktualizaci designu evropského trhu s elektřinou, a dá se tedy očekávat, že další jaderné projekty budou při nastavování veřejné podpory vycházet i z našeho modelu,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Schválená podpora se vztahuje na pátý blok v Dukovanech, nicméně investor projektu, společnost Elektrárna Dukovany II, a.s., již obdržel nabídky na výstavbu až čtyř nových jaderných bloků v Česku. „Rozhodnutí, které se nyní podařilo získat, bude sloužit jako základ pro stanovení modelu veřejné podpory pro výstavbu více jaderných bloků v případě, že se tak rozhodneme. Nastavení financování případné výstavby více bloků nyní připravuje mezirezortní pracovní skupina zřízená pod Ministerstvem financí,“ dodává ministr financí Zbyněk Stanjura.

Schválený model veřejné podpory zahrnuje tři hlavní nástroje: státní půjčku pro fázi přípravy a výstavby, garantovaný výkup elektřiny po dobu 40 let a ochranu investora před externími riziky. Státní půjčka zajistí dostatek finančních prostředků za přijatelných podmínek, garantovaný výkup elektřiny poskytne stabilní příjmy a minimalizuje finanční riziko. Výše půjčky bude upřesněna na základě výsledku tendru a schvalovat ji bude vláda.

Dohoda s Evropskou komisí stanovuje podmínky schválení podpory tak, aby byla efektivní a zároveň přiměřená. „S Komisí jsme se dohodli na podmínkách schválení podpory tak, aby byla efektivní a zároveň byly stanoveny záruky, že veřejná podpora bude přiměřená a minimalizují se případné dopady na trh. Doba výkupu elektřiny bude nastavena na 40 let, tj. více než například u projektu Hinkley Point C, do mechanismu výkupu elektřiny budou zapracovány principy dvoustranného vyrovnávacího režimu. Důležité je, že tento model garantuje investorovi stabilitu příjmů a státu splacení půjčky, kontrolu možné překompenzace a zejména zajištění zdrojové přiměřenosti a stabilních dodávek elektřiny,“ vysvětluje zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů Tomáš Ehler.

Smlouva o výkupu elektřiny bude uzavřena na základě nízkouhlíkového zákona. Pokud tržní cena klesne pod dohodnutou výkupní cenu, stát doplatí rozdíl investorovi. V opačném případě, kdy tržní cena přesáhne výkupní cenu, investor doplatí rozdíl státu. Výnosy budou převedeny do státního rozpočtu nebo využity ke snížení regulované složky ceny elektřiny pro spotřebitele.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS