Search
Close this search box.

Objem přenesených mobilních i pevných dat raketově roste, provolané minuty klesají

Český telekomunikační úřad vydal zprávy o vývoji cen a trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2022. Jaká jsou hlavní zjištění? V roce 2022 bylo v ČR v rámci služeb přístupu k internetu v pevném místě přeneseno v průměru téměř 294 GB dat na jednu aktivní přípojku měsíčně – celkově jich tak uživateli bylo přeneseno v tomto roce přes 14 EB (Exabyte). Celkový objem přenesených mobilních dat dosáhl v roce 2022 více než 943 PB při meziročním nárůstu o 62,9 %. Průměrná měsíční spotřeby dat na jedné SIM kartě vzrostla o více než 54 % na hodnotu 7,1 GB. S nárůstem spotřeby mobilních datových služeb se pojí i pokračující pokles průměrných jednotkových cen za MB dat, klesá rovněž i průměrná jednotková cena za minutu volání. Naopak průměrná cena za SMS roste již od roku 2019 s tím, jak je SMS provoz průběžně nahrazován komunikací přes OTT aplikace.

Počet aktivních přístupů k internetu v pevném místě v roce 2022 překročil 4 mil. a podíl přístupů o nominální rychlosti ≥ 100 Mbit/s byl nejvyšší (38 %) mezi sledovanými rychlostními kategoriemi. Počet přístupů k internetu prostřednictvím optických sítí tvořil přes pětinu z celkového počtu a překročil již úroveň 800 tis. přístupů. Nejvyužívanějším způsobem přístupu k internetu v pevném místě byl i v roce 2022 bezdrátový přístup ve volných pásmech (WiFi) s podílem 27,7 %. Služby s nominálními (inzerovanými) rychlostmi 1 Gbit/s lze na trhu běžně pořídit za ceny pod 900 Kč/měsíc a připojení o rychlosti 100 Mbit/s za ceny do 600 Kč.

V roce 2022 došlo ke zpomalení úbytku aktivních podnikatelů (kterých bylo celkem 1 895) i přestože počet evidovaných podnikatelů klesal ještě rychleji než v roce předchozím (o 8,4 % na 2 226). Naopak počet zaměstnanců se v roce 2022 po poklesu v předchozím roce stabilizoval na počtu 20,7 tis. Podnikatelé v oboru elektronických komunikací utržili za rok 2022 celkem přes 121 mld. Kč a přes 17 mld. Kč investovali do svých sítí a služeb.

Další podrobnosti najdete ve zveřejněných zprávách na stránkách Úřadu ve Zprávě o vývoji trhu a Zprávě o vývoji cen.

TZ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS