Search
Close this search box.

Ofcom poskytuje aktuální informace o aukci spektra mmWave

Britský telekomunikační regulátor Ofcom poskytl aktuální informace o tom, jakým způsobem zpřístupní mmWave spektrum v pásmech 26 GHz a 40 GHz.

V září 2023 Ofcom oznámil, že otevře tato pásma spektra mobilním technologiím, včetně služeb 5G, pro poskytování vyšších rychlostí 5G v 68 městech po celé Velké Británii. Ofcom hodlá udělit několik 15letých celoměstských licencí na dobu určitou k využívání frekvencí mmWave v 68 velkých městech po celé Velké Británii, jakož i některé lokalizované licence pro „oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva“ v těchto městech prostřednictvím licenčního rámce sdíleného přístupu.

Regulační orgán uvedl, že toto spektrum může přenášet velké množství dat a má potenciál zlepšit rychlost mobilních sítí v rušných oblastech, jako jsou vlaková nádraží, fotbalové stadiony a koncertní sály. Mohlo by také podporovat inovativní služby, jako je virtuální realita a automatizace továren, uvedl Ofcom.

„V listopadu jsme stanovili většinu aspektů návrhu aukce na udělení celoměstských licencí v těchto pásmech spektra. Po zvážení odpovědí na další konzultaci, kterou jsme tehdy zveřejnili, jsme se dnes rozhodli nezařadit do fáze přidělování licencí v aukci období pro vyjednávání,“ uvedl telekomunikační dohled.

V nejnovější aktualizaci Ofcom rovněž potvrdil, že aukce spektra v pásmu mmWave nebude v konečné fázi přidělování zahrnovat období pro vyjednávání, které by za normálních okolností poskytlo vítězům spektra v daném pásmu možnost dohodnout se na tom, že jejich přidělené spektrum bude sousedit.

Ofcom rovněž uvedl, že ve fázi přidělování v aukci nebude zahrnovat pravidla upravující umístění neprodaného spektra v pásmu 40 GHz, kromě požadavku, aby se s neprodanými loty v pásmu 40 GHz zacházelo jako s jediným sousedícím blokem.

Úřad Ofcom již dříve potvrdil, že nebude pořádat aukci spektra v pásmu mmWave, dokud orgány pro hospodářskou soutěž v zemi nerozhodnou o navrhované fúzi místních operátorů Vodafone a Three UK.

Regulační orgán uvedl, že neočekává rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) o navrhované fúzi do září 2024.

V květnu 2021 dokončila Velká Británie svou poslední aukci spektra 5G, při níž získala celkem 1,35 miliardy liber.

Mobilní operátor EE v ní získal 2× 10 megahertzů párového kmitočtového spektra v pásmu 700 MHz za 280 milionů liber, 20 megahertzů doplňkového spektra pro downlink v pásmu 700 MHz za 4 miliony liber a 40 megahertzů v pásmu 3,6-3,8 GHz za 168 milionů liber.

Společnost Three UK zaplatila 280 milionů liber za 2×10 megahertzů párového kmitočtového spektra v pásmu 700 MHz, zatímco společnost O2 získala 2×10 megahertzů párového kmitočtového spektra v pásmu 700 MHz za 280 milionů liber a 40 megahertzů v pásmu 3,6-3,8 GHz za 168 milionů liber.

Společnost Vodafone mezitím zaplatila 176,4 milionu liber za 40 megahertzů v pásmu 3,6-3,8 GHz.

V roce 2019 získali britští telekomunikační operátoři spektrum pro poskytování služeb 5G. Tyto frekvence umožnily operátorům spustit služby 5G v roce 2019.

Zdroj: rcrwireless.com

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS 

Zdroj: ICT NETWORK NEWS