Search
Close this search box.

Pětina Čechů nikdy nesleduje informace o politice

Výrazně přibylo Čechů, kteří v médiích nikdy nesledují politické události. Koncem loňského roku to uvedlo 20 procent lidí, což bylo o 11 procentních bodů více než v roce 2020 a nejvíce za uplynulá dvě desetiletí. Nicméně i tak zůstává sledování politických témat v médiích nejčastější aktivitou české veřejnosti spojenou s politikou. Druhou jsou diskuse o politice s přáteli. Naopak nejméně často občané vykonávají práci pro nějakou politickou stranou. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Informace o politice v médiích často sleduje 27 procent občanů, zhruba čtvrtina občas a 27 procent zřídka. Více než desetina dotázaných pak často diskutuje o politici s přáteli, 29 procent někdy a třetina zřídka.

Zhruba dvě pětiny lidí se ještě zapojují v nějaké míře do řešení veřejných problémů. U dalších činností souvisejících s politickou aktivitou je jich už méně. Třicet procent dotázaných často, někdy nebo zřídka diskutuje o politice na internetu, 28 procent se setkává s politiky a pětina přesvědčuje přátele, aby volili stejně, a účastní se politických shromáždění. Práci pro nějakou stranu uvedlo šest procent občanů.

„Obecně za všechny otázky lze konstatovat, že jsou odpovědi v čase poměrně stabilní, výjimku tvoří sledování politiky v médiích, které má v dlouhodobém porovnání kolísavou tendenci, což se potvrzuje i daty za rok 2023, kdy zaznamenáváme dosud nejvyšší podíl odpovědí ‚nikdy‘, což uvedla pětina českých občanů,“ uvedli autoři průzkumu.

S ohledem na veřejné dění se Češi podle CVVM nejčastěji účastní činnosti sportovních organizací, uvedlo to 26 procent lidí. Následují občanská a zájmová sdružení a charitativní činnost, do kterých se zapojuje shodně necelá pětina občanů. V profesních sdruženích se angažuje deset procent lidí a méně než desetina se věnuje činnosti pro obecní samosprávy, odbory, církve a politické strany.

Průzkum provedlo CVVM loni od konce září do počátku prosince. Zúčastnilo se ho přes 900 obyvatel České republiky starších 15 let.

TZ/ČTK

Foto: freestockcenter/Freepik

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS