Search
Close this search box.

Přes 60 % českých firem v posledních dvou letech implementovalo nová HR softwarová řešení

HR systémů, tedy specializovaných softwarů, které pomáhají personalistům a managementu firem se zvládáním personální agendy, dnes už existuje celá řada.

Z průzkumu zadaného společností Seyfor a zpracovaného agenturou MNForce mezi českými zaměstnanci, plyne, že některá z HR řešení, aplikací či nástrojů implementovalo v minulých dvou letech celkem 62 % tuzemských firem.

Z pohledu personalistů, kteří hledají nové zaměstnance, je aktuálně situace na trhu práce náročná. I proto se mnohé firmy snaží o své zaměstnance stále lépe starat. Ukazuje se totiž, že udržet si stávající zaměstnance je jednodušší a méně nákladné než hledat nové. „Z tohoto úhlu pohledu je zajímavé, že až 38 % firem nezavedlo v oblasti HR nic nového. Snadno se může stát, že v péči o zaměstnance neudrží tempo a přijdou o ně. Bez moderních HR nástrojů či aplikací je dnes už takřka nemožné dělat personalistiku dobře,“ říká Peter Vilem ze společnosti Seyfor.

U firem, které v uvedené době nějaká nová HR softwarová řešení implementovaly, šlo nejčastěji o nástroje sledování pracovní doby a docházky (26 %) a zaměstnanecký portál (25 %). Shodně 24 % dotazovaných zaměstnanců pak uvádí, že jejich firma zavedla systém pro správu mezd a odměn či e-learningové a školicí platformy.

Nejlépe se podle zaměstnanců HR stará o správu mezd a benefitů

Účastníci průzkumu také hodnotili, o které oblasti se jejich personální oddělení stará nejlépe a nejhůře. Nejlépe podle nich čeští „HRisté“ pečují o správu mezd a benefitů, což ocenilo 46 % dotazovaných. Dále si pochvalují proces náboru a nástupu do zaměstnání (33 %) a rozvoj zaměstnanců (22 %). Oblastí, která podle respondentů naopak výrazně pokulhává, jsou programy týkající se duševního a fyzického zdraví zaměstnanců. 33 % z nich tuto problematiku označuje za nejméně personalisticky zvládnutou, přestože v současnosti jde už i v Česku o diskutované téma.

„Správa mezd a benefitů je dnes už ‚povinná položka na menu‘, bez které se neobejde žádná firma. Jakmile se nedaří nacházet dobré zaměstnance a efektivně je školit, v krátké době musí personalisté výběr opakovat, což stojí čas i peníze. Proto jsou tyto firemní procesy jedny z těch nejlépe zvládnutých,“ podotýká Peter Vilem. Naopak technologická a softwarová řešení v oblasti duševního a fyzického zdraví zaměstnanců představují složitou agendu. Co v tomto ohledu platí pro programátory, nebude fungovat například u obchodníků. Obzvlášť náročné pak může být tato řešení aplikovat například ve výrobních nebo logistických firmách. Zde je proto velmi důležitá kreativita samotných pracovníků HR, aby správně odhadli a navrhli nástroje vhodné právě pro zaměstnance jejich firmy.

Sledování pracovní doby a e-learning se v českých firmách osvědčily nejvíce

Obecně tuzemské firmy podle průzkumu nejčastěji využívají HR systémy ke sledování pracovní doby a docházky (41 %) nebo k e-learningu a školení (30 %). Mezi další osvědčená řešení patří zaměstnanecký portál, využívá jej 28 % dotazovaných. Sami zaměstnanci hodnotí jako nejpřínosnější systém sledování pracovní doby a docházky, zaměstnanecký portál a systém pro správu mezd a odměn spolu s e-learningem.

To, že docházka a e-learning jsou dle mínění zaměstnanců nejčastěji využívanými systémy, odráží jednak realitu na trhu, jednak fakt, že personalistům ušetří nejvíce času. Další zjednodušení této agendy může přinést i zavedení HR portálu, kde zaměstnanci využívají aplikace pro personální procesy, jako je například elektronické nahlašování změny osobních údajů, proces ročního zúčtování daně a další. Tyto procesy jsou pak řešené kompletně elektronicky bez používání papíru a jejich aktuální stav je dostupný 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Jsou-li HR softwary či aplikace ve firmách zavedeny, pouze 43 % zaměstnanců je podle svých slov plně proškoleno k jejich používání. 41 % respondentů řeší zaškolení samostudiem a testováním na vlastní pěst, 16 % pak uvádí, že žádné školení neabsolvovali.

„Školení, jak s těmito online aplikacemi a nástroji zacházet, vidíme jako nezbytná, a proto je při každé implementaci systému klientovi nabízíme. Spustili jsme za tímto účelem i úplně nový vzdělávací portál nazvaný Vema akademie. Jde o naši novou online vzdělávací platformu, která má za cíl usnadňovat začátky s prací ve mzdovém a personálním systému Vema,“ doplňuje Vilem. Vema akademie je určena začátečníkům i pokročilým uživatelům systému. Pomůže jak při osvojování základů práce s Vemou, tak i v poznávání pokročilých funkcí systému.

TZ

Zdroj: JOBS NETWORK NEWS 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS