Search
Close this search box.

Preventivní zvýšení bezpečnostních opatření na území České republiky

[[{“value”:”

V reakci na nadcházející mistrovství světa v hokeji a další sportovní události v Evropě, vláda České republiky, na doporučení odborníků, zavedla zvýšená bezpečnostní opatření s platností až do 30. září 2024. Tato opatření zahrnují celkové posílení policejních jednotek. Dojde ke zvýšení počtu policistů s balistickou ochranou, avšak i aktivit pyrotechnické služby a obecně intenzivnější silničních kontrol. Cílem je totiž zvýšit bezpečnost občanů a návštěvníků.

V reakci na pořádání mistrovství světa v hokeji a dalších významných sportovních událostí v Evropě, vláda České republiky na základě debaty s odborníky rozhodla o posílení bezpečnostních opatření na území České republiky. Ta budou platit od 30. dubna 2024 do 30. září 2024 a mají za cíl zvýšit bezpečí občanů i návštěvníků během této významné sportovní sezóny.

Hlavní změny jsou zaměřeny na podpoření výkonu policejních složek. Na základě operativních potřeb budou v ulicích nasazeny vyšší počty hlídek vybavených balistickou ochranou. Tyto kroky jsou v souladu Evropskou doktrínou pro zajištění bezpečnosti, která udává postupů hrozí-li nebezpečí, ale i návodů, jak preventivně působit proti potenciálním bezpečnostním rizikům.

Dalším významným opatřením je posílení pyrotechnické služby, zejména v městech Praha a Ostrava, kde se očekává nejvyšší koncentrace návštěvníků spojených s hokejovým mistrovstvím. Pyrotechnické týmy budou mít za úkol provádět pravidelné kontroly veřejných prostranství, sportovních arén a dalších klíčových lokalit.

Intenzivnější budou také silniční kontroly, které si kladou za cíl minimalizovat riziko nelegálního přepravování zbraní či jiných nebezpečných materiálů. Tyto kontroly budou prováděny ve spolupráci s celními úřady a dalšími bezpečnostními agenturami, což umožní efektivní výměnu informací a koordinaci jednotlivých složek.

Z právního hlediska je nutné zdůraznit, že všechna tato opatření musí respektovat základní práva a svobody občanů, jak jsou garantovány Ústavou České republiky a mezinárodními smlouvami o lidských právech. Veškeré zásahy do osobních svobod musí být prováděny v mezích zákona a musí být odůvodněné, proporcionální a nezbytné vzhledem k dané situaci.

Implementace těchto opatření si žádá pečlivou koordinaci mezi různými bezpečnostními složkami a úřady, stejně jako neustálé hodnocení aktuální situace, aby bylo možné včasně reagovat na změny bezpečnostního stavu. Důležité je i průběžné informování veřejnosti o jednotlivých krocích, aby bylo dosaženo jejich maximální efektivity a akceptace mezi obyvateli i návštěvníky České republiky.

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS