Přeskočit na obsah

Při nákupu cigaret a alkoholu v zemích EU je třeba dodržovat limity pro osvobození od spotřební daně

Pokud si občané chtějí dovézt vybrané výrobky podléhající spotřebním daním pro osobní spotřebu (ne pro účely podnikání) z členských zemí EU, jsou dané výrobky osvobozené od spotřební daně, pokud nepřekročí povolené množství.

V České republice do vybraných výrobků řadíme tabákové výrobky, jako jsou cigarety, doutníky, dýmky a tabák, alkohol nebo i minerální oleje. Při přepravě těchto výrobků jsou stanoveny limity, které upravují, jaké množství lze převézt přes hranici, aniž by se platila spotřební daň. V praxi se celníci setkávají s tím, že tyto limity nejsou často dodržovány.

Poslední kontrolou celníci zjistili několik přestupků, kde v případě neoznačených vybraných výrobků se jednalo o porušení zákona o spotřební dani a některé případy byly klasifikovány jako podezření ze spáchání trestného činu. Během týdenních kontrol zajistili celníci v příhraničních oblastech s Polskem více než 14 kilogramů tabáku a přes 31 000 kusů cigaret, kde celkový únik na dani překračuje 150 tisíc korun.

Podle aktuálního znění zákona o spotřební dani platí následující limity pro dopravu níže uvedených vybraných výrobků ze zemí v EU, které jsou osvobozeny od platby spotřební daně:

minerální oleje, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob
konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků
pivo 110 l
meziprodukty 20 l
vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l
cigarety 800 ks
cigarillos nebo doutníky o váze menší než 3 g/ks 400 ks
ostatní doutníky 200 ks
tabák ke kouření 1 kg
zahřívané tabákové výrobky 250 g.

 

Od 1.1.2024 je účinná změna zákona o spotřební dani, která rozšířila okruh nových výrobků a jejich množstevních limitů. Jedná se o ostatní tabákový výrobek a výrobky související s tabákovými výrobky.

Výrobek související s tabákovými výrobky:

náplň do elektronických cigaret 80 ml
nikotinové sáčky 500 g
ostatní nikotinové výrobky 500 g

 

Ostatní tabákový výrobek:

pro osobní spotřebu se považuje množství ostatních tabákových výrobků, které nepřesahuje 500 g.

 

Při překročení stanoveného limitu budou výrobky zabaveny a případ bude řešen v daňovém řízení. Doporučujeme cestujícím, aby v případě potřeby měli u sebe daňový doklad o nákupu zboží.

TZ

Foto: Celní Správa České Republiky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS