Search
Close this search box.

Proč je penetrační testování klíčové pro ochranu každé organizace?

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním světě je bezpečnost informačních technologií základním pilířem úspěšného a důvěryhodného podnikání. Každý den se setkáváme s novými zprávami o bezpečnostních incidentech, únicích dat a kybernetických útocích, které postihují organizace všech velikostí a odvětví. V této souvislosti se penetrační testování stává jedním z nejdůležitějších nástrojů v arzenálu každé organizace, která si cení svého jména, svých zákazníků i dat. Světem penetračního testování, jeho důležitosti, frekvence i klíčových prostředků pro zajištění robustní a komplexní ochrany vašich informačních systémů vás provede COO a co-founder české technologické firmy TeskaLabs Vladimíra Tesková.

Co si představit pod penetračním testem?

Penetrační test, často označovaný také jako „pen test”, je simulovaný útok na informační systém s cílem odhalit bezpečnostní slabiny. Tento test je klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti informačních technologií a ochrany citlivých dat. Během testu se IT experti, často označovaní jako „etičtí hackeři”, pokoušejí proniknout do testovaného systému stejným způsobem, jakým by to dělali skuteční útočníci. Cílem aktivity je odhalit slabiny v systému dříve, než je najdou skuteční zločinci.

Proč provádět penetrační test?

1. Kvůli identifikaci slabých míst: Penetrační test může odhalit slabiny, které by mohly být zneužity k neoprávněnému přístupu, ztrátě dat nebo jiným škodlivým aktivitám.

2. Kvůli splnění regulatorních požadavků: Mnoho odvětví má specifické požadavky na bezpečnost, které vyžadují pravidelné penetrační testy.

3. Pro zvýšení kredibility: Organizace, která pravidelně testuje a zlepšuje svou bezpečnost, může získat větší důvěru svých zákazníků a partnerů.

4. Kvůli předcházení finančním ztrátám: Bezpečnostní incidenty mohou znamenat významné finanční náklady. Penetrační test může pomoci předejít ekonomickým ztrátám tím, že odhalí a napraví slabiny předtím, než je zneužijí útočníci.

Jak test probíhá?

V první fázi odborníci shromažďují informace o cílovém systému, aby lépe pochopili, jak do něj mohou proniknout. Poté se pokoušejí o průnik do systému pomocí různých technik a nástrojů. Po dokončení testu se vytvoří podrobná zpráva, která popisuje nalezené slabiny, doporučení k jejich řešení a další relevantní informace.

Na základě zprávy organizace provádí potřebné opravy a zlepšení svého informačního systému.

Jak často by měla firma provádět penetrační testy?

Má se za to, že penetračním testem by měly firmy a instituce procházet alespoň jednou ročně. Optimální frekvence však závisí na konkrétních potřebách a požadavcích každé organizace. Důležité je pravidelně přehodnocovat bezpečnostní postupy a upravovat frekvenci penetračních testů podle aktuálního bezpečnostního prostředí a potřeb firmy.

Frekvence penetračních testů závisí na několika faktorech, jako je druh podnikání, regulatorní požadavky a rychlost změn v informačních technologiích. Pro stanovení optimální frekvence byste měli zvážit především tyto faktory:

1. Regulatorní a průmyslové požadavky: Některá odvětví mají specifické požadavky na bezpečnost, které mohou vyžadovat pravidelné penetrační testy. Jde např. o organizace, které musí dodržovat standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

2. Změny v infrastruktuře nebo aplikacích: Pokud firma implementuje nové systémy, aplikace nebo infrastrukturu, měla by provést penetrační test, aby se ujistila, že nové komponenty neobsahují žádné zranitelnosti.

3. Bezpečnostní incidenty: Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, je důležité provést penetrační test po jeho vyřešení, aby se zjistilo, zda byly všechny slabiny řádně odstraněny.

4. Rychlý vývoj technologií: Vzhledem k rychlému vývoji technologií a stále se měnícímu bezpečnostnímu prostředí je doporučeno provádět penetrační testy alespoň jednou ročně.

5. Citlivost dat: Firmy, které spravují velmi citlivá data, jako jsou finanční informace, osobní údaje nebo obchodní tajemství, by měly zvážit častější penetrační testy, aby minimalizovaly riziko úniku dat i ztrátu své kredibility.

Které prostředky by měly projít penetračním testem?

Penetrační testy by měly být prováděny na široké škále prostředků, aby se zajistila komplexní ochrana informačního systému organizace. Do testů by tak měly být především tyto klíčové prostředky:

1. Webové aplikace včetně veřejně přístupných webových stránek, interních portálů, webových služeb a API. Tyto aplikace mohou obsahovat zranitelnosti, jako jsou SQL injection, cross-site scripting (XSS) nebo cross-site request forgery (CSRF).

2. Síťová infrastruktura včetně firewallů, směrovačů, přepínačů, VPN koncentrátorů a dalších síťových zařízení. Tyto komponenty mohou být zranitelné vůči útokům, jako jsou DDoS útoky nebo útoky na služby.

3. Mobilní aplikace pro Android, iOS a další mobilní platformy mohou obsahovat zranitelnosti specifické pro mobilní prostředí.

4. Klientská zařízení, jako jsou počítače, notebooky a další koncová zařízení zranitelná vůči malwaru, phishingovým útokům apod.

5. Wi-Fi sítě a další bezdrátové technologie mohou být zranitelné vůči útokům, jako je krádež hesel nebo neoprávněný přístup.

6. Pokud organizace využívá cloudové služby, měly by být rovněž otestovány, aby se zjistilo, zda neobsahují zranitelnosti.

7. Cílem útoků typu SQL injection nebo útoků na autentizaci mohou být i databázové servery, které ukládají citlivá data.

8. Zařízení IoT, tedy internetu věcí, jako jsou chytré termostaty, kamery nebo zabezpečovací systémy, mohou být také zranitelné vůči útokům.

9. I aplikační servery, které hostují aplikace nebo služby, mohou být zranitelné vůči různým útokům, včetně útoků na služby nebo na autentizaci.

10. Testováno může být i fyzické zabezpečení (není součást penetračního testu), které má zamezit vniknutí útočníků do budovy nebo místnosti a získání přístupu k zařízením a datům.

Závěr

V digitálním světě plném neustále se rozvíjejících technologií i stále sofistikovanějších kybernetických hrozeb je důležité být v přístupu k bezpečnosti proaktivní. Penetrační testování nabízí jedinečnou možnost vidět svět očima potenciálního útočníka a identifikovat slabiny, ještě než je mohou zneužít skuteční zločinci. Tímto způsobem můžeme lépe chránit své podnikání a citlivá data zákazníků, stejně jako budovat důvěru v naše služby a technologie. V dnešní době není otázkou, zda by měly organizace provádět penetrační testy, ale spíše jak často a jak důkladně. Abychom byli vždy o krok napřed před potenciálními hrozbami, musíme neustále zdokonalovat své bezpečnostní postupy a investovat do nástrojů a technik, které nám pomohou chránit to, co je pro nás nejcennější.

TZ

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS 

Zdroj: ICT NETWORK NEWS