Přeskočit na obsah

Reforma polské justice porušuje právo EU, rozhodl unijní soud

Polská justiční reforma zavádějící systém kázeňských postihů soudců porušuje právo Evropské unie. K takovému závěru dnes dospěl Soudní dvůr EU, který vyhověl žalobě Evropské komise v několikaletém sporu s polskou konzervativní vládou o politické ovlivňování polských soudů. Kárné kolegium polského nejvyššího soudu, které mělo pravomoc rozhodovat o odvolání soudců, nebylo podle nejvyššího orgánu unijní justice nestranné a nezávislé. Dnešním verdiktem končí pro Varšavu povinnost platit do unijní pokladny každý den pokutu ve výši půl milionu eur (11,8 milionu korun). Pokud se však rozsudku nepodřídí, může soud Polsku udělit další finanční sankci.

Polsko v rámci reformy kritizované domácí opozicí i unijními orgány v prosinci 2019 přijalo zákon měnící vnitrostátní pravidla organizace obecných soudů a polského nejvyššího soudu. Podle komise předpis, který svěřil rozhodování o kárných prohřešcích soudců do rukou kárného kolegia, jehož nezávislost a nestrannost není zaručena, omezil nezávislost polských soudů.

Podle dnešního verdiktu může ovlivnit nezávislost polských soudců už pouhá vyhlídka, “že by takový orgán mohl rozhodovat o otázkách týkajících se jejich postavení a výkonu jejich funkce”. Unijní soud kromě toho dospěl k závěru, že s ohledem na “poměrnou šíři a nepřesnost ustanovení novelizačního zákona” by mohl tento předpis vést k omezení záruky přístupu občanů k nezávislému a nestrannému soudu.

Soud EU již před dvěma lety vydal předběžné opatření, které nařizovalo Polsku až do vynesení verdiktu činnost kárné komory pozastavit. Polská vláda to odmítla a soud proto předloni v říjnu vyměřil Varšavě pokutu milion eur denně. Polsko později nahradilo disciplinární komoru jiným orgánem a domáhalo se zrušení pokuty. Soud EU ji v dubnu pouze snížil na polovinu. Dneškem povinnost platit končí, avšak Varšava musí uhradit celou dlužnou částku.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS