Search
Close this search box.

Školské odbory chtějí pravidla užívání umělé inteligence v českém školství

Školské odbory chtějí spolupracovat na stanovování pravidel používání umělé inteligence v českém školství. Mimo jiné chtějí prosazovat, aby se technologie generativní umělé inteligence (AI) vyvíjely opatrně a s ohledem na etiku, člověka a důvěryhodnost. Na svém sjezdu se na tom v Praze shodli členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Podle odborářů může umělá inteligence vyvolávat porušování práv duševního vlastnictví učitelů a akademických a výzkumných pracovníků. Odbory ve školství proto budu podle svého předsedy Františka Dobšíka cílit na minimalizaci rizik.

„Technologie mohou učitelům pomoci, ale přinášejí i rizika a mohou narušit tradiční vzdělávací procesy,“ uvedl Dobšík.

Mezi rizika užívání AI patří podle odborářů mimo jiné zneužití dat týkajících se studentů, učitelů a výuky a zvyšování nerovností. Učitelé totiž mohou mít k technologiím různě obtížný přístup, a mohou se tak lišit možnosti jejich profesního rozvoje. Za spornou odboráři označují i proměnlivou kvalitu on-line materiálů, které tyto technologie produkují, a existenci algoritmů, které budou automaticky rozhodovat. „To může vést i k neetickému chování lidí, kteří na základě dat z technologií vyloučí ze školy slabé žákyně a žáky nebo mohou stigmatizovat studentky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,“ usnesli se členové odborového svazu.

Naopak kladně odboráři na AI hodnotí to, že technologie mohou pomáhat učitelům plánovat hodiny, a přinést tak úsporu času vyučujících a větší individualizaci výuky. Systémy totiž podle nich mohou přesně odhalit slabá místa studentů, na která bude možné zaměřit další výklad a procvičování.

Že roboti a umělá inteligence nemohou nahradit učitele, uvedla na sjezdu odborů ředitelka Evropského odborového výboru pro vzdělávání (European Trade Union Committee for Education/ETUCE) Susan Flockenová. Podle ředitelky odborové federace, která zastupuje 132 odborových svazů v sektoru školství v 51 zemích, je ve výuce a vzdělávání zásadní lidský kontakt a emoce, řekla v rozhovoru. Flockenová připustila, že zájem o učitelskou profesi v zemích Evropy v poslední době klesá a mnohé vzdělávací systémy v unii se potýkají s nedostatkem pedagogů. Nahrazování učitelů roboty ale podle ní není řešením. Dodala, že Evropská unie připravuje regulaci umělé inteligence.

Evropská unie plánuje aplikaci rozdělit do různých kategorií a zavést různá omezení podle toho, jaké s sebou nesou riziko. Vznikající unijní regulaci umělé inteligence označují europoslanci za první legislativu svého druhu na světě. Jejím cílem je zajistit „etický a na člověka orientovaný rozvoj AI“ v Evropské unii a předcházet rizikům spojeným s rychlým rozvojem těchto technologií.

TZ

Foto: Shutterstock

Zdroj: ICT NETWORK NEWS