Search
Close this search box.

Sněmovna podpořila novelu o elektronickém vedení zdravotní dokumentace

Pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace zakotví novela, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nynější úprava neobsahuje podle zdůvodnění dostatečné vymezení dokumentace, předpokládá především její listinnou podobu a nevytváří podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení v elektronické podobě. Předlohu, která také pojednává o telemedicíně, nyní posoudí zdravotnický výbor.

Zdravotnickou dokumentaci novela vymezí jako soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. A to bez ohledu na to, zda je poskytovatel získal od pacienta, od jiného poskytovatele, dalších osob nebo svou vlastní činností.

Charakteristická bude zdravotnická dokumentace tím, že půjde o shromažďování informací kvůli poskytování zdravotní péče. Spadat do ní bude například identifikace pacienta, jeho anamnéza, zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a laboratorní výsledky. Její součástí naopak nebudou podklady a doklady pro účtování pojišťovnám či samoplátcům nebo spisy vedené kvůli stížnostem a právním sporům.

Předpis výslovně stanoví, že zdravotnická dokumentace může být v listinné i elektronické podobě, oba způsoby jejího vedení bude možné kombinovat. „Zdravotnická dokumentace musí být vedena a zpracovávána průkazně, pravdivě, srozumitelně a čitelně,” stojí v návrhu. Novela také konkretizuje účely nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta.

„Poskytovatelé získají možnost vést dokumentaci v čistě elektronické podobě, což povede v každém případě k neutrálnímu nebo pozitivnímu dopadu na jejich rozpočet, a to současně s potenciálem zvýšení kvality služeb pro lékaře i pacienty,” stojí v návrhu.

Zákon také upravuje fungování Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a vymezí telemedicínské zdravotní služby. Na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií je bude možné poskytovat za zákonem stanovených podmínek a při splnění technických požadavků na kvalitu a zabezpečení komunikace.

TZ/ČTK

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS