Search
Close this search box.

Sněmovna schválila evidenci přeshraničních plateb za on-line nákupy

Poskytovatelé platebních služeb zřejmě budou muset od příštího roku poskytovat finanční správě informace o platbách za přeshraniční internetové nákupy. Předpokládá to novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), kterou schválila Sněmovna. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která má přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH. V účinnost má vstoupit k 1. lednu příštího roku. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Vláda uvádí, že za naprostou většinu nákupů přes internet, které uskuteční spotřebitelé v EU, zaplatí prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb. Poskytovatelé proto mají k dispozici sadu údajů o příjemci platby, částce i zemi původu platby, což je důležité hlavně v případech, kdy se plátce a příjemce nacházejí každý v jiné zemi. Finanční úřady pak tyto informace potřebují k tomu aby mohly odhalovat podniky zapojené do podvodu s DPH a ke kontrole povinností ohledně DPH.

Evropská úprava předpokládá, že nástrojem pro účinnější boj s daňovými podvody bude Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP). Systém bude shromažďovat informace od národních správců daně a tyto informace pomohou odhalit případné nedoplatky DPH při přeshraničních transakcích.

Podle navrhované změny zákona budou muset poskytovatelé platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Zaznamenávat budou údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Povinnost vznikne při překročení limitu 25 přeshraničních plateb stejnému příjemci za čtvrtletí. Evidovaný údaj bude obsahovat například jméno nebo obchodní firmu nebo daňové identifikační číslo, případně evidenční číslo pro účely DPH. Evidovat bude také datum, čas, částku a měnu platby.

Informace o platbách budou poskytovatelé platebních služeb předávat Finanční správě ČR vždy do konce měsíce po skončení čtvrtletí. Podle předkládací zprávy přinese administrativa spojená s novou povinností státu náklady 14 milionů korun, které ministerstvo financí pokryje ze svého schváleného rozpočtu.

Vláda však v důvodové zprávě uvedla, že zavedení novinky bude znamenat negativní dopad na poskytovatele platebních služeb. Česká bankovní asociace podle důvodové zprávy odhaduje dopady nejméně na 100 milionů korun.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS