Search
Close this search box.

Tržby ve službách v roce 2022 vzrostly o 8,1 %

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, mezičtvrtletně klesly o 0,8 %. Za celý rok 2022 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 8,1 %.

„Oproti roku 2021 vzrostly tržby ve službách o 8,1 %. Nejvyšší příspěvek k růstu vykázalo odvětví dopravy a skladování s meziročním navýšením tržeb o 10,6 %, zejména pak skladování a vedlejší činnosti v dopravě s růstem o 11,4 % a pozemní a potrubní doprava s růstem o 9,1 %,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

„Druhý nejvyšší příspěvek k růstu tržeb ve službách zaznamenalo odvětví administrativních a podpůrných činností s navýšením o 15,1 %, v rámci toho rostly nejvíce cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační činnosti, kde se tržby v roce 2022 zvýšily o 120,8 %,“ dodává Tomáš Harák.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 0,8 %. Pokles byl způsoben nižšími tržbami v odvětví dopravy a skladování, ostatní odvětví služeb stagnovala nebo rostla.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy vzrostly o 1,4 %. Meziroční růst zaznamenala většina odvětví služeb s výjimkou odvětví profesních, vědeckých a technických činností.

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 0,3 %. Dvouciferný růst zaznamenala letecká doprava (o 40,3 %) a vodní doprava (o 39,7 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě tržby vzrostly o 3,7 %. Naopak meziroční pokles tržeb zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 2,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 4,3 %);
v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 8,8 %. Růst tržeb byl vyšší v ubytování (o 20,4 %) než ve stravování a pohostinství (o 5,1 %);
v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,7 %. Nejvyššího meziročního růstu tržeb o 6,0 % dosáhly činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Telekomunikační činnosti stagnovaly (růst o 0,2 %). Pokles tržeb vykázaly informační činnosti (o 1,6 %), vydavatelské činnosti (o 2,2 %), hudební a filmový průmysl (o 6,6 %) a tvorba programů a vysílání (o 18,2 %);
v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,6 %;
v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 1,4 %. Nejvyšší pokles tržeb vykázaly reklamní agentury a průzkum trhu o 9,6 %. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru meziročně klesly o 1,5 % a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 1,4 %. Tržby právních a účetnických činností vzrostly o 0,4 %. Nejvyšší nárůst o 2,4 % zaznamenaly architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy;
v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 5,1 %. Největší nárůst o 52,6 % zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly o 2,4 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 1,2 % a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 0,4 %. Naopak meziroční pokles zaznamenaly činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,2 % a agentury práce o 4,3 %.

 

TZ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS