Search
Close this search box.

Umělá inteligence pomáhá snižovat nezaměstnanost a zvyšovat efektivitu

Výsledky Českého statistického úřadu z března 2023 ukazují, že trend ve stagnaci a snižování nezaměstnanosti v České republice pokračuje. Míra nezaměstnanosti podle aktuálních dat ČSÚ ve věkové skupině 15–64letých meziročně stagnovala na hodnotě 2,2 %. Jedním z faktorů, které mohly k tomuto trendu přispět, je rostoucí využívání umělé inteligence v průmyslu a službách.

Umělá inteligence pomáhá podnikům zvýšit efektivitu a produktivitu, což může vést k růstu zisků a rozšíření podnikání a následně ke vzniku nových pracovních příležitostí. Stále větší roli pro oblast zaměstnanosti se stává umělá inteligence.

„Zejména v průmyslu se stává nedílnou součástí procesů a automatizace. Díky tomu mohou být výrobní procesy efektivnější a přesnější, což umožňuje zvýšení výrobních kapacit a zlepšení kvality produktů,“ vysvětluje Karel Kotoun, zakladatel společnosti Green0meter a dodává, že ve službách umělá inteligence pomáhá například s personalizovanou nabídkou služeb a zlepšením zákaznického servisu. Tyto faktory často vedou i k růstu tržeb a vytváření nových pracovních příležitostí. Umělá inteligence také pomáhá i s udržitelností.

„Například v oblasti energetiky umělá inteligence pomáhá s optimalizací využití energie a snížením emisí. Díky umělé inteligenci mohou být vytvořeny sofistikované systémy pro monitorování a správu polí v zemědělství, což může vést k zvýšení úrovně úrody a snížení spotřeby hnojiv a pesticidů. V dopravě umělá inteligence pomáhá s řízením dopravy a snižováním zácpy a emisí, což zlepšuje bezpečnost silničního provozu,“ říká Karel Kotoun.

Využívání umělé inteligence může přinášet nejen výhody v oblasti produktivity a ekonomiky, ale také pomoci s udržitelností a vytvářením nových pracovních příležitostí. „Je však důležité si uvědomit, že umělá inteligence není samospásná a spolupráce s lidmi je nezbytná pro její efektivní využití,“ uzavírá Kotoun.

Na základě dat České statistického úřadu dále vyplynulo, že výsledky Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) přinesly pro 4. čtvrtletí 2022 meziroční nárůst zaměstnanosti o 45,2 tis. Zaměstnaných tak přibylo o 1,0 %. V mezičtvrtletním srovnání se zaměstnanost zvýšila o 37,7 tis. po očištění od sezónních vlivů. V meziročním nárůstu pracujících opět dominovalo zvýšení počtu pracujících žen (o 30,1 tis.), a celý nárůst byl tažen věkovou kategorií 45-64 let (přírůstek o 45,3 tis.).

TZ

Zdroj: JOBS NETWORK NEWS

Zdroj: B2B NETWORK NEWS