Search
Close this search box.

ÚOHS: Tendr na analýzu objektivity zpravodajství ČT byl v pořádku

Výběrové řízení na obsahovou analýzu zpravodajství a publicistiky České televize pro léta 2024 až 2028, které ČT vyhlásila v prosinci 2022, bylo v pořádku. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Původně za stejnou zakázku vyměřil ČT pokutu 180 000 korun. Vedení ČT podalo proti pokutě odpor, a úřad tak zahájil správní řízení. V něm zjistil, že ČT při tendru zákon neporušila. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na stránkách ÚOHS.

O tom, že se tendrem zabývá antimonopolní úřad, informoval v listopadu server Kverulant.org, který podnět k ÚOHS podal. V článku, jejž o problematice publikoval, tvrdil, že zakázka na analýzu pro léta 2024 až 2028 byla nastavená tak, aby vyhovovala firmě Media Content Experts podnikatele Pavla Herota. Tato firma, respektive její dceřiná společnost Media Tenor, analýzu pro ČT zpracovávala v letech 2019 až 2023. Zakladatel Kverulanta Vojtěch Razima ČTK řekl, že se proti rozhodnutí nemůže odvolat, jelikož není účastníkem řízení, nicméně jeho pochybnosti, že ČT v tomto případě nehrála fér, trvají. ČTK požádala o vyjádření ČT.

Server argumentoval tím, že ČT požadovala po uchazečích rozsáhlou nabídku, která měla mít podobu analýzy deseti náhodně vybraných příspěvků z hlavního zpravodajského pořadu Události a kompletní analýzu všech zpráv pořadu Události, Události, komentáře a Zprávy z dvaceti říjnových dnů roku 2022 a také analýzu pěti diskusních či publicistických pořadů za celý říjen 2022. Na její vypracování měli uchazeči čas do vyhlášení tendru 9. prosince 2022 do 6. ledna 2023, kdy lhůta pro podání nabídek končila. Hodnota zakázky byla 13,2 milionu korun.

„ÚOHS byl v této věci v nelehké pozici, aby mohl ČT pokutovat a předmětné výběrové řízení označit za nezákonné, musel by prokázat, že lhůta 30 kalendářních dnů a deset hodin, v tomto případě 21 celých pracovních dnů, byla mimo rozumnou pochybnost nedostatečná. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo. ÚOHS na základě všeho výše uvedeného hodnotí délku lhůty pro podání nabídek stanovenou zadavatelem jako velmi hraniční, nikoliv však jako nezákonnou,“ dodal Razima.

ÚOHS si kromě stanoviska ČT vyžádal i vyjádření dalších firem, které se analýzou mediálního obsahu zabývají, oslovil také několik vysokých škol. Loni v listopadu ČT uložil příkazem pokutu 180 000 korun kvůli tomu, že podmínky tendru nebyly přiměřené.

Vedení ČT proti pokutě podalo odpor a ÚOHS se začal problematikou zabývat podrobněji ve správním řízení. Při něm provedl podrobný průzkum trhu a dospěl k závěru, že podmínky výběrového řízení nebyly nepřiměřené.

„V průběhu řízení se nepodařilo prokázat, že by zadavatelem stanovená lhůta pro podání nabídek měla vliv na rozhodování relevantních dodavatelů, zda se zadávacího řízení zúčastní či nikoli, respektive že stanovení lhůty v delší podobě by mohlo rozšířit soutěž mezi dodavateli na trhu. V průběhu správního řízení též došlo k relevantnímu zpochybnění některých vyjádření jednoho z oslovených dodavatelů. Z proběhnuvšího průzkumu trhu navíc vyplynulo, že skutečný zájem o získání veřejné zakázky měl de facto pouze sám vybraný dodavatel,“ uvedl pro ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Vzhledem k tomu, že jediným účastníkem řízení je Česká televize, která nepodala proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, je toto rozhodnutí pravomocné.

„Doufali jsme, že naše zjištění přimějí veřejnoprávní televizi, aby si konečně opatřila skutečně nestranné analýzy své práce za rozumnou cenu, nikoliv studie předražené, které skutečnost lakují narůžovo a vytvářejí vedení televize falešné alibi o kvalitní a objektivní práci. Nic však nenasvědčuje tomu, že se tak stane,“ uzavřel zakladatel Kverulanta.

TZ

Foto: Česká televize

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS