Přeskočit na obsah

Veřejná IoT síť bude k dispozici v celém Soulu do roku 2023

Soul oznámil, že plánuje do roku 2023 zavést celoměstskou veřejnou IoT síť spolu s operační platformou na radnici, která bude fungovat jako kontrolní centrum.

Soulská metropolitní vláda (SMG) použije síť IoT o délce 421 km ke shromažďování údajů ze senzorů souvisejících s dopravou, bezpečností, životním prostředím, zdravím, zařízeními, prevencí kriminality a katastrofami.

Základní infrastruktura

Díky své IoT síti ve „všech koutech města“ SMG vytvoří základní infrastrukturu pro efektivní správu rostoucího množství služeb IoT a poskytování „komplexních služeb“ inteligentního města. Nové nastavení také umožní přenos dat mezi SMG a jeho 25 okresními úřady.

Očekává se, že nahrazení stávajících mobilních sítí vlastní městskou sítí (S-Net) podstatně sníží poplatky za služby IoT, které se neustále zvyšují.

Do budoucna se SMG snaží zavést mnoho různých služeb, které mohou zlepšit kvalitu života občanů Soulu poskytnutím údajů startupům a výzkumným ústavům.

Implementované služby mohou zahrnovat: vzdálené odečty dodávek vody prostřednictvím senzorů IoT; detekci požáru IoT prostřednictvím monitorování elektřiny na tradičních trzích; a „Prevenci umírání sám“ prostřednictvím senzorů detekujících pohyb v samostatných domácnostech seniorů.

Soul do konce tohoto roku nainstaluje celkem 421 km dálkové sítě (regionální síť LoRa) IoT po celém městě. Kromě toho bude v roce 2022 v 19 okresech nainstalováno 1 000 základnových stanic LoRa určených pro IoT, které předávají data pomocí veřejných zařízení, jako jsou komunitní centra, a další tři v roce 2023.

Tři okresy – Eunpyeong, Guro a Seocho – byly vyčleněny na to, aby letos začaly poskytovat testovací služby v oblasti bezpečnosti, správy a životního prostředí pomocí sítí IoT.

Tyto tři okresy budou nabízet různé testovací služby: řízení bezpečnosti nebezpečných zařízení v Eunpyeong (bezpečnost); inteligentní osvětlovací systém v Guro (administrativa); a předpověď jemného prachu a varování v Seocho (životní prostředí).

SMG uvádí, že ve třech okresech je již nainstalováno 195 základnových stanic LoRa založených na S-Net.

“Očekáváme v budoucnu značný nárůst komunikace mezi objekty a komunikace mezi lidmi,” řekl Lee Weon-Mok, generální ředitel úřadu pro inteligentní města SMG.

“V tomto ohledu bude S-Net sloužit jako základní infrastruktura spojující celou síť IoT v Soulu. Bude to tedy něco, co přesahuje pouhou komunikaci.“

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS