Přeskočit na obsah

Veřejné zakázky v českém stavebnictví za uplynulý rok klesly o 10,3 %

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Jsou nezastupitelnou součástí kondice sektoru domácí ekonomiky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 30,3 % z celkového objemu 566,4 miliard korun všech veřejných zakázek oznámených veřejnými zadavateli v uplynulém roce. Počet oznámených veřejných zakázek ve stavebnictví ovšem za rok 2022 klesl o 10,3 % a klesla také reálná hodnota finančního objemu vypsaných veřejných zakázek. Stavební firmy získaly v průměru každou pátou zadanou veřejnou zakázku. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Byly vypisovány veřejné zakázky v dostatečném počtu a objemu?

V roce 2022 bylo vydáno 1 410 řádných oznámení o stavební veřejné zakázce, což je o 10,3 % méně než v předchozím roce. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v roce 2022 přitom činila 171,7 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 9,8 %. K meziročnímu růstu hodnoty významně přispěla zakázka Dopravního podniku hl. m. Prahy na metro D ve výši 24,6 mld. Kč. Druhou obří zakázkou v roce 2022 byla stavba dálnice D11 v úseku Trutnov po státní hranici ve výši 13 mld. Kč, vypsaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty oznámených zakázek o 7,3 %.

Nárůst absolutní hodnoty veřejných zakázek ve stavebnictví je třeba přičíst vlivu zvýšení cenové úrovně ve stavebnictví. Pokud přepočítáme hodnotu těchto veřejných zakázek s ohledem na meziroční inflaci, zjistíme, že nejde o meziroční nárůst, ale meziroční pokles reálné hodnoty zakázek mezi zadanými léty, který dosáhl −4,6 %, což je doprovázeno poklesem počtu vypsaných veřejných zakázek.

Na Slovensku objem veřejných zakázek ve stavebnictví vzrostl až o 51,3 %

Zajímavé je srovnání se sousedním Slovenskem, kde z pohledu objemu práce hrají veřejné zakázky ve stavebnictví také velmi zásadní roli. V roce 2022 bylo vydáno na Slovensku 1 720 oznámení o stavební zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 5,8 % (v České republice jsme zaznamenali pokles počtu veřejných zakázek o 10,3 %). Celková předpokládaná hodnota oznámení o stavební zakázce v roce 2022 na Slovensku činila 3 719 mil. EUR a byl zaznamenán dokonce její meziroční růst o 51,3 %. Pro vývoj slovenského stavebnictví je velmi pozitivním faktorem to, že investice státu a dalších veřejných zadavatelů pokračují ve zvýšené míře.

Vysoutěženo a zadáno zhotoviteli bylo o 15,2 % méně než v předchozím roce

Kolik z vypsaných tendrů bylo zadáno konkrétnímu zhotoviteli, a kolik bylo naopak veřejnými zadavateli zrušeno? Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2022, bylo zrušeno 13 %. Co se týká předběžného objemu, bylo zatím zrušeno 5 % z celkové hodnoty zakázek oznámených v roce 2022.

Největší zrušenou zakázkou byla zakázka Správy železnic na rekonstrukci trati do Chomutova (1,6 mld. Kč), mezi největší patřila zakázka ŘSD na výstavbu telematických systémů na D10 (956 mil. Kč) nebo zakázka města Zlín na rekonstrukci zimního stadionu Luďka Čajky (750 mil. Kč). K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v roce 2022, bylo zatím zadáno 51 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 31 % z celkového objemu zakázek oznámených v roce 2022. Velká část zadávacích řízení však ještě běží a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

V roce 2022 bylo zadáno 5 998 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 15,2 % méně než v předchozím roce. Hodnota zakázek zadaných v roce 2022 činila 193,7 mld. Kč, což představovalo pokles o 13,7 %. Výrazný pokles hodnoty zadaných zakázek ovlivnila zakázka Ministerstva dopravy na projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice, projekt PPP v hodnotě 32 mld. Kč z února 2021. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 8,0 %.

Veřejní zadavatelé upravují priority svých investiční rozpočtů

Odborníci neočekávají velké změny v letošním roce u velkých dopravních staveb a dalších velkých strategických projektů státu, které jsou připravovány řadu let dopředu. Realitou je snižování salda rozpočtů samospráv, tedy úbytek disponibilních finančních prostředků, které by bylo možné směřovat do investičních akcí krajů, měst a obcí.

Stavebnictví letos bude čelit celé řadě nepříznivých ekonomických vlivů a stejně jako další sektory má před sebou těžký rok. Veřejné zakázky tvoří významný parametr pro naplnění koláče stavebních prací a nebude tomu jinak ani letos. Odborníci očekávají, že do hodnotících kritérií se stále častěji promítne také environmentální hledisko.

Shrnutí vývoje veřejných zakázek ve stavebnictví v roce 2022

V roce 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 171,7 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 53,9 mld. Kč (tedy 31 % z oznámených). Skutečně zadaná hodnota byla 55,1 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 2 % vyšší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 9,4 mld. Kč (tedy cca 5 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 108,4 mld. Kč (tedy 63 %), které nebyly zatím zadány ani zrušeny.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Zdroj: B2B NETWORK NEWS