Search
Close this search box.

Vodík jako klíčový prvek energetické transformace

Vodík má potenciál významně přispět k dosažení klimatické neutrality v průmyslu, energetice a dopravě. Klíčové výzvy pro jeho širší využití zahrnují rozsáhlé investice do infrastruktury, vývoj nových technologií a dostupnost čistého vodíku za přijatelnou cenu. Pro úspěšné zavádění vodíku do energetického mixu je zásadní spolupráce mezi různými sektory a mezinárodní spolupráce. I z tohoto důvodu se v červnu 2024 sešla přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko a věnovala se tomuto tématu.

Tato pracovní skupina se pravidelně schází již od roku 2002, střídavě na jihočeské a hornorakouské straně. Jejím cílem je podporovat dobrou spolupráci v oblasti efektivního využívání energie, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Červnové zasedání a exkurze byly zaměřeny na aktuální stav ve využití vodíku v energetickém sektoru a jeho další perspektivy.

V současné době je celosvětově vyprodukováno přibližně 95 milionů tun vodíku, který se využívá především v rafinériích, chemickém průmyslu a k výrobě oceli. V Rakousku se ročně spotřebuje přibližně 140 000 tun vodíku, převážně v chemickém a petrochemickém průmyslu, ale také v dalších odvětvích průmyslu a částečně v dopravě. Vodík nabízí možnosti sezónního skladování energie, což umožňuje přesun energie z léta do zimy.

Pracovní skupina navštívila hornorakouskou firmu RAG Austria AG, která působí jako průkopník v oblasti skladování vodíku a hraje klíčovou roli v rozvoji této technologie se snahou přispět k budoucí udržitelnosti energetických systémů. Zástupce firmy RAG Austria AG seznámil účastníky s poznatky z oblasti výroby vodíku ze zemního plynu a jeho následného využití. Zbytkový uhlík z tohoto procesu se využívá v zemědělství ke zušlechťování půdy. RAG Austria a.s. je největší společností zabývající se skladováním energie v Rakousku a zároveň patří mezi přední provozovatele technických zásobníků v Evropě. Se skladovacími kapacitami cca 6,3 miliardy m3 zemního plynu provozuje tato společnost přibližně 6 % všech evropských skladovacích kapacit plynu. Jsou zde též vyvíjeny inovativní a na budoucnost orientované energetické technologie související se zeleným plynem. V Kremsmünsteru bylo uvedeno do zkušebního provozu zařízení na elektrolýzu metanu pro klimaticky šetrné a krizové zásobování surovinami bez emisí CO2.

Bližší informace ohledně výroby a skladování vodíku v Rakousku lze získat v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice, které přeshraniční zasedání organizuje a podporuje spolupráci v oblasti energetiky mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem.

Další zasedání přeshraniční pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko je naplánováno na podzim 2024.

TZ/JČK

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS