Search
Close this search box.

Začala běžet lhůta pro instalaci chytrých elektroměrů

Od 1. července 2024 začíná tříletá lhůta pro instalace nových chytrých elektroměrů všem zákazníkům s roční spotřebou elektřiny nad 6 MWh. Tato moderní zařízení přinesou spotřebitelům řadu výhod a podpoří efektivní řízení spotřeby elektřiny. Instalace bude probíhat bezplatně a zákazníci o ně distributora nemusí žádat, výměnu elektroměrů zajistí distribuční společnosti podle svého harmonogramu.

„Nové chytré elektroměry výrazně zlepší kontrolu zákazníků nad jejich spotřebou elektřiny. Spotřebitelé budou moci mít k dispozici aktuální data každých 15 minut a díky tomu budou moci lépe přizpůsobovat svou spotřebu elektřiny aktuální ceně. Přinést by jim to mělo snížení výdajů na elektřinu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Instalace chytrých elektroměrů proběhne u zákazníků s roční spotřebou nad 6 MWh zdarma, zákazníci se tedy nemusí o nic starat. Distribuční společnosti zajistí veškeré práce podle vlastního harmonogramu.“

Lhůta pro instalaci chytrých elektroměrů je tříletá. Nárok na ni mají všichni zákazníci na hladině nízkého napětí s roční spotřebou vyšší než 6 MWh. Odhadem půjde až o 850 tisíc zákazníků. Jedná se především o odběratele s vyšší spotřebou, kteří využívají elektřinu i na vytápění a ohřev vody. Zákazníci nebudou muset o nic žádat, distribuční společnosti jim nové chytré elektroměry nainstalují podle svého vlastního harmonogramu.

Zajištění instalace těchto elektroměrů budou mít na starosti distribuční společnosti, které si samy zvolí harmonogram prací. První instalace proběhly ještě před začátkem této tříleté lhůty. „Díky několika pilotním projektům už máme aktuálně nainstalováno zhruba 35 tisíc smartmeterů a vedle toho zhruba dalších 60 tisíc měřidel typu B. Celkem tak v naší síti provozujeme přibližně 90 tisíc průběhových měřidel, která mohou naši zákazníci využívat,“ uvádí konkrétní čísla David Šafář, člen představenstva distribuční společnosti EG.D, člen skupiny E.ON v České republice. Ten dodává, že společnost při plánovaní instalací postupuje s důrazem na to, aby veškeré technologie byly řádně prověřené. „Všechny kroky, které podnikáme, máme připravené tak, abychom stihli osadit chytrým měřením všechna odběrná místa s průměrnou roční spotřebou nad 6 MWh do poloviny roku 2027 tak, jak nám to ukládá vyhláška o měření elektřiny,“ doplňuje Šafář.

„Průběhové měření, které umožňuje sdílení elektřiny, má na distribučním území ČEZ Distribuce nainstalováno přes 150 tisíc zákazníků. Všechny potřebné komponenty byly již vysoutěženy. Máme vybrány dodavatele elektroměrů, relé boxů, datové centrály a komunikačních služeb. Vše pokračuje tak, abychom termíny dle platné legislativy dodrželi,“ říká Lucie Masopustová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Podobně se na instalaci nových chytrých elektroměrů připravuje také další distribuční společnost na českém trhu PREdistribuce, a.s. Pro nákup chytrých elektroměrů pro zákazníky mají distributoři k dispozici dotační výzvu vypsanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato podpora v celkové výši až 4,1 miliardy korun minimalizuje dopad na regulovanou složku ceny elektřiny pro ostatní zákazníky.

Chytré elektroměry zpracovávají velké množství dat v reálném čase a dávají tak spotřebitelům podrobný a aktuální přehled o jejich spotřebě. Díky tomu mohou spotřebitelé efektivně upravovat svou spotřebu elektřiny. Proto budou chytré elektroměry také podmínkou pro fungování energetických komunit a pro sdílení vlastní elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zákazníci, kteří se zapojí do sdílení elektřiny, obdrží tyto chytré elektroměry zdarma od svého distributora po registraci ke sdílení.

Zatímco dnes mají zákazníci o své spotřebě elektřiny jen omezený přehled, tak nově budou moci svoje data kontrolovat online prostřednictvím mobilní aplikace nebo připojit se přes komunikační rozhraní k měřidlu vlastním zařízením. Fakturační údaje a další data, která budou v budoucnosti nutná pro sdílení elektřiny, budou zasílána vždy následující den.

TZ/MPO

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS