Search
Close this search box.

Záchranáři se dočkají nové audiovizuální techniky

Moderní školicí nástroje pomůžou profesionálům zefektivnit jejich práci, záchranné složky Pardubického kraje budou trénovat v novém prostředí. O zkušenosti z praxe se podělí s polskými kolegy. Počítá se samozřejmě i s lektory a studenty, kteří jsou se zdravotní tématikou také propojeni.

Krajští radní na začátku června jednali o dotacích na vybavení nového školicího střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) Pardubického kraje. Technologické zařízení a vybavení učeben bude podpořeno finančními prostředky z programu IROP a programu Interreg CZ-PL. Projekt je zaměřen na dodávky a instalaci audiovizuálních technologií a zařízení, včetně interiérového vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska sloužícího všem složkám integrovaného záchranného systému (IZS) Pardubického kraje.

Spolupráce na česko-polské úrovni

Počítá se s komplexním vybavením veškerými potřebnými technologiemi pro simulaci jak standardních, tak krizových situací, v kterých se složky IZS i jednotlivé ZZS běžně nacházejí. Díky tomuto projektu se prohloubí nejen vzájemná spolupráce českých a polských zdravotnických záchranných služeb, ale zároveň si mezi sebou nasdílí dosud nabité zkušenosti. „Za mě je to významný krok vpřed v oblasti vzdělávání a přípravy našich záchranářů. Díky nejmodernějším technologiím a spolupráci s polskými kolegy posílíme naše schopnosti a připravenost čelit jakýmkoli výzvám,“ uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková. Součástí projektu je dodávka a instalace velkoplošné zobrazovací stěny dispečinku zdravotnického operačního střediska ZZS PAK.

Trénink v bytě i za volantem

Novými technologiemi a mobiliářem budou vybaveny nejen školicí místnosti, ale i tréninkové prostory, modelový byt pro účely nácviku krizových situací a prostory pro tréninková vozidla ZZS sloužící k teoretické a praktické výuce. Nebude chybět ani místnost k uložení výukových pomůcek a modelů pro nácvik záchrany života. Potřebné zázemí tu najdou lektoři i studenti, včetně sociálního zařízení.

Hejtman Martin Netolický považuje projekty tohoto typu za nezbytné a je rád, že vznikají i na mezinárodní úrovni. „Finance na vybavení výukového střediska půjdou částečně z dotačního projektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje s názvem Česko-polský maják. Další část peněz poputuje z projektu Pardubického kraje, jehož financování je plánováno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na AV techniku je téměř 12,5 milionu korun bez DPH, tj. lehce přes 15 milionů korun včetně DPH,“ dodává hejtman.

Novinku ve vzdělávání záchranných složek podporuje i radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. „Těší mě, že se k nám připojili partneři z Polska a věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat na výbornou. Výše evropských dotací, kterou se nám podařilo získat, bude téměř 13 milionů korun včetně DPH. Nové výukové místnosti pro ZZSPAK by měly v budoucnu sloužit všem složkám záchranného integrovaného sytému a jsou určené speciálně pro výcvik. Své místo naleznou ve stávajícím objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích, který projde rekonstrukcí. Cílem je zvýšit komfort výcviku záchranářů, ale také nabídnout školení jiného typu,“ upřesňuje Ladislav Valtr.

Zdroj: Pardubický kraj

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS