Přeskočit na obsah

Zahraniční obchod se zbožím – květen 2022

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 23,3 mld. Kč, což byl meziročně o 26,4 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 26,4 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 5,1 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2,9 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 9,9 mld. Kč a elektřinou o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v květnu meziročně zlepšila o 17,6 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 43,5 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 18,1 % na 390,3 mld. Kč a dovoz o 26,3 % na 413,6 mld. Kč.Květen 2022 měl o jeden pracovní den více než květen 2021.

„Solidní dvouciferný růst vývozu zboží nestačil k tomu, aby se květnová obchodní bilance vymanila z červených čísel. K zápornému výsledku přispěla zejména meziročně výrazně dražší fosilní paliva, na jejichž dovozu je Česká republika silně závislá,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,6 % a dovoz o 2,7 %.

V lednu až květnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 60,1 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 85,0 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 17,6 %.

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS

Generated by Feedzy