Přeskočit na obsah

Zahraniční obchod se zbožím – srpen 2022

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 15,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 3,9 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 2,2 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 12,4 mld. Kč a elektřinou o 10,8 mld. Kč. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšil o 3,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zlepšila o 30,9 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 31,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 27,9 % na 360,6 mld. Kč a dovoz o 25,5 % na 388,8 mld. Kč.
Srpen 2022 měl o jeden pracovní den více než srpen 2021.

„Po více než roce měl vývoz zboží meziročně rychlejší tempo růstu než dovoz. Přesto to nestačilo k tomu, aby obchodní bilance skončila kladným výsledkem. Loni v srpnu byla totiž hodnota vývozu nejnižší ze všech měsíců v roce,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,2 %.

V lednu až srpnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 127,7 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 36,7 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 11,9 % a dovoz o 18,5 %.

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: B2B NETWORK NEWS

Generated by Feedzy