Search
Close this search box.

Zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování

[[{“value”:”

Dne 23. dubna 2024 sdělilo Ministerstvo zdravotnictví, že zprovoznilo přenos elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které v minulosti prodělaly infekční onemocnění, a téže fyzických osob, u kterých je podezření z nákazy do systému eRecept.

Systém eRecept je digitalizovaným systémem sloužícím k předepisování léků elektronickou formou, kdy každý recept má svůj unikátní identifikátor, jež je následně zaznamenán do Centrálního úložiště elektronických receptů. Jeho užívání výrazně zjednodušilo proces vydávání léků na území České republiky a přidáním nových funkcí dojde k jeho dalšímu vylepšení.

Nově bude systém schopen uchovávat data o fyzických osobách, které prodělaly infekční onemocnění nebo u nichž existuje podezření na infekci. Toto rozšíření má několik klíčových přínosů, které je třeba podrobněji analyzovat z právního hlediska, zvláště co se týče ochrany osobních údajů a veřejného zdraví.

Primárně je zaznamenávání těchto informací významné pro efektivní monitoring a kontrolu infekčních onemocnění. V kontextu salus publica je totiž nezbytné, aby stát, ve smyslu jeho orgánů i zdravotnických institucí, měl přístup k aktuálním datům o výskytu nákaz. Tím je mu umožněno rychle reagovat na potenciální epidemie a zajistit lepší koordinaci preventivních opatření do budoucna.

Další přínosný aspekt spočívá v ochraně samotných pacientů. Informace o prodělaných infekčních onemocněních mohou lékařům pomoci lépe pochopit zdravotní stav pacienta a přizpůsobit léčbu jeho aktuálním potřebám. V případě nezbytnosti bude lékař schopen rychleji identifikovat rizika spojená s podáváním určitých léků nebo léčebných postupů, čímž se zvýší bezpečnost pacientů.

Je však nezbytné, aby bylo zpracování takto citlivých informací v souladu s normami ochrany osobních údajů, jak stanoví obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Shromážděná data tak musí odpovídat předem vymezeným rámcům, které jsou dostačující k naplnění stanovených účelů a nedojde k jejich překročení. Téže musí být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, aby se předešlo zneužití nebo neoprávněnému přístupu. Zdravotnické informační systémy, jako je eRecept, proto musí implementovat silné bezpečnostní protokoly.

Závěrem lze říci, že rozšíření funkcí systému eRecept na zaznamenávání údajů o infekčních onemocněních představuje významný krok vpřed v oblasti veřejného zdraví a individuální bezpečnosti. Přestože to s sebou nese určité právní a etické výzvy, pečlivá implementace a dodržování existujících právních norem může zajistit, že tyto informace zlepší péči o pacienty, zatímco jejich práva a soukromí budou chráněna.

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS