Search
Close this search box.

ATC podporuje udržitelnost IT produktů

Společnost AT Computers nabízí resellerům nový unikátní parametr u zboží, a to TCO Certified – jde o označení výrobků, které jsou tzv. globálně společensky odpovědné.

Označení TCO Certified mají pouze ty počítače, notebooky, monitory, servery, audio, mobilní telefony, tablety a projektory, které splňují přísná kritéria udržitelnosti během jejich celého životního cyklu. Hodnotí se ekologický dopad produktu při výrobě, používání i likvidaci či recyklaci, etická výroba z hlediska lidských práv, efektivita výroby, či ergonomie, životnost a spolehlivost produktu. TCO Certified tedy pomáhá výrobcům i kupujícím snížit rizika související s životním prostředím a udělat životní cyklus elektroniky udržitelnějším.

ATC ekologickou udržitelnost svého IT portfolia podporuje, navíc výběr TCO Certified produktů může resellerům pomoci při výběrových řízeních, kde je otázka udržitelnosti mnohdy preferována či dokonce vyžadována.

Na ATC webech najdete 1000+ těchto produktů v EKO zóně nebo si je můžete velmi snadno vyhledat pomocí filtru – v technických parametrech u produktů je totiž označeno, jestli TCO certifikaci má a najdete tam i její číslo. Společnost TCO splnění podmínek nezávisle ověřuje a každé 3 roky vydává novou generaci osvědčení. Tato certifikace je také v souladu s normami ISO a se směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek.

Petr Suk (suk@atcomp.cz), senior sales representative ATC, který má zároveň na starosti udržitelný rozvoj, zdůrazňuje: „V ATC věříme, že TCO Certified podporuje udržitelné postupy nákupu a že pomůže našim zákazníkům identifikovat produkty se sníženým dopadem na životní prostředí a silnými opatřeními pro společenskou odpovědnost.“.

Gabriella Mellstrand, ředitelka TCO Development, zdůrazňuje: „Naše certifikace poskytuje komplexní rámec pro hodnocení udržitelnosti IT produktů a umožňuje organizacím činit informovaná rozhodnutí.“.

Více informací na http://www.atcomp.cz/.

Zdroj: RESELLER CHANNEL NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS