Search
Close this search box.

Cellnex získává prostředky z EU na sdílenou 5G síť pro IoT, V2X na česko-polské hranici

V přeshraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskem má být nasazena sdílená infrastruktura 5G pro chytrou komunikaci vozidel a dopravních komunikací a také pro venkovskou konektivitu. Projekt je financován Evropskou unií (EU) v rámci nástroje Connecting Europe Facility for digital projects (CEF Digital), který běží od roku 2021 do roku 2027. Prostředky v hodnotě něco málo přes 2 miliony EUR spravuje věžová společnost Towerlink Poland, součást španělské firmy Cellnex, a provozovatel velkoobchodní sítě CETIN a.s., součást české investiční skupiny PPF.

Konkrétní projekt nazvaný BALTCOR5G má za cíl nasadit infrastrukturu cellular vehicle-to-everything (C-V2X) pro propojení úseků baltsko-jadranského silničního koridoru mezi Polskem a Českou republikou, aby bylo umožněno „bezproblémové pokrytí sítě a předání“, tvrdí webové stránky Evropské komise (EK). Je součástí třetí výzvy na financování projektů v rámci projektu CEF Digital, která byla uzavřena 20. února. Dvanáct projektů, jak prací, tak studií, bylo zahájeno na začátku roku 2023 a „probíhají“; druhé kolo šesti dalších projektů bylo uzavřeno v březnu 2023.

Towerlink Poland a CETIN se snaží vyvinout „nové obchodní modely“ s projektem infrastruktury BALTCOR5G, jehož dokončení je plánováno na tři roky (do roku 2026). Rozmístí „několik míst“ v Polsku a České republice podél 125 kilometrů silnice A1 v přeshraničních regionech mezi městy Częstochowa a Ostrava. Cílem je podporovat senzory internetu věcí, včetně kamer, pro účely řízení dopravy a silnic a vytvořit neutrální hostitelské nastavení pro „různé zúčastněné strany – jako jsou mobilní operátoři nebo správci silnic“.

Rovněž se budou snažit podporovat řešení pro propojenou a automatizovanou mobilitu (CAM) nové generace pro automobilový trh, včetně nové infrastruktury multi-access edge compute (MEC). V prohlášení se uvádí: „Projekt umožní testování 5G pro mobilitu, včetně digitalizace silniční infrastruktury pomocí sítě senzorů, jako jsou HD kamery, které využívají 5G k odesílání video streamů v reálném čase do komponent AI pro silniční provoz. To umožní provozovateli silnic podrobně monitorovat provoz na dálnici v úsecích jednoho nebo dvou kilometrů a inteligentně provoz řídit.“

„Projekt předpokládá dvě kategorie infrastruktury. První se týká sdílené infrastruktury 5G a zahrnuje pasivní, aktivní a přenosové vrstvy. Díky nasazení pasivní infrastruktury mohou mobilní operátoři hostovat makrozařízení 5G pro pokrytí. Přenosová infrastruktura zajistí přenosy dat do nově nasazených lokalit a jejich napojení na hlavní sítě operátorů. Druhá je kategorie infrastrukturních CAM řešení. Tato část projektu začne nasazením vrstvy MEC na místech poblíž silnice, aby se lokálně zpracovávala data shromážděná od zákazníků, což zkracuje dobu latence.“

Santiago Argelich Hesse, generální ředitel Cellnex Poland, řekl: „Jsme hrdí na to, že podporujeme evropskou cestovní mapu k zajištění nepřetržité a kvalitní konektivity přeshraničních silnic, podporující lepší mobilitu, bezpečnost silničního provozu a ekonomický rozvoj…. Spolupráce s naším českým partnerem na přeshraniční koridorové konektivitě je unikátním příkladem spolupráce věžové společnosti a velkoobchodního operátora přesahující zájmy jedné konkrétní země. Tento projekt bude významný pro zajištění bezproblémové komunikace na klíčové dopravní trase pro evropské podniky.“

Juraj Šedivý, generální ředitel společnosti Cetin Group, řekl: „Jsme nadšeni, že můžeme být součástí iniciativy BALTCOR5G a spolupracovat s Towerlink Poland na nasazení sdílené infrastruktury 5G mezi Českou republikou a Polskem. Tato spolupráce podtrhuje náš závazek rozšířit a zlepšit pokrytí 5G ve všech nedostatečně pokrytých oblastech. S podporou finančních prostředků Evropské unie CEF se snažíme připravit cestu pro inovativní řešení digitální infrastruktury, jako je propojená automatizovaná mobilita.“

Zdroj: rcrwireless.com

Obrázek: EU

Zdroj: IOT NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS