Search
Close this search box.

Liberecký kraj rozdělil dotace na hospodaření v lesích a myslivost

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje hospodaření v lesích a od loňského roku také myslivost. Letos rozdělí dohromady 2 811 334 korun. Celkem 16 dotací míří k zájemcům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích (2 502 648 korun) a 14 dotací z programu Podpora myslivosti (308 686 korun). Rozhodli o tom na svém včerejším jednání krajští radní, kteří navíc odsouhlasili znění podmínek těchto dvou programů na letošní rok.

„Lesnický fond Libereckého kraje patří k nejstarším peněžním fondům Libereckého kraje. Dlouhodobě vyhlašujeme program Podpora hospodaření v lesích, v rámci kterého chceme zejména ochránit lesy proti škůdcům pokládáním a asanací lapáků a ochranou porostů nátěrem repelenty. Chceme také podpořit rekonstrukce lesních cest a zabezpečit mladé lesní porosty, a proto podporujeme výstavbu nového oplocení,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Vloni jsme změnili tzv. Statut Lesnického fondu Libereckého kraje a v aktuální verzi již počítáme i s podporou myslivosti v reakci na výskyt afrického moru prasat v regionu. Z tohoto programu podporujeme lov černé zvěře a chceme snížit riziko značných hospodářských škod.“

Krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili znění podmínek těchto programů na letošní rok:

1) Program Podpora hospodaření v lesích

Dotované činnosti:

v zájmu ochrany lesa proti škůdcům pokládání a asanace lapáků
v zájmu ochrany lesa před škodami zvěří ochranný nátěr repelenty a individuální ochrana mechanickou zábranou
v zájmu zlepšení stavu lesních cest oprava lesních cest
v zájmu monitoringu působení zvěře na stav lesních porostů založení kontrolních a srovnávacích ploch
Kraj poskytne žadatelům dotaci ve výši 50 % prokázaných nákladů. Maximální výše dotace může činit 600 000 korun. Celkem kraj v programu připravil 3,3 miliony. Žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději však do 31. prosince letošního roku.

2) Program Podpora myslivosti

Dotované činnosti:

pořízení chladicího zařízení uživateli honiteb, které se nacházejí z větší části na území Libereckého kraje a alespoň jedna její část je v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření afrického moru prasat

Kraj poskytne žadatelům dotaci ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí, nejvýše však může příspěvek činit 30 000 korun na jedno chladicí zařízení. Maximální výše dotace je 60 000 korun. Kraj v programu připravil 1 milion korun. Žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději však do 31. prosince letošního roku.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Zdroj: B2B NETWORK NEWS