Search
Close this search box.

ČTÚ konzultuje dotační výzvu na opakovače 5G ve vlacích

Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu připravované dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“. Veřejnou konzultaci naleznete zde: https://ctu.gov.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-dotacni-vyzvy-technicke-prostredky-pro-5g-v-zeleznicnich. Dotační výzva má pomoci zlepšení dostupnosti a kvality mobilních služeb i uvnitř vlakových vozů.

Předmětná výzva povede k vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači pro pokrytí mobilním signálem 5G (dále jako „opakovač signálu“) nebo pasivními stěnami (propustnými okny). Jejím cílem je podpořit dostupnost sítí 5G na železničních koridorech TEN-T tak, aby hlavní vlakové koridory měly kvalitní pokrytí mobilními hlasovými a datovými službami i uvnitř vozů.

„Pro Český telekomunikační úřad se jedná o první připravovanou dotační výzvu, a to na základě delegační smlouvy mezi námi a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Věříme, že se nové role gestora výzvy zhostíme se ctí a že z připravené výzvy budou mít skutečný užitek cestující na železnici,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Dotační výzva se uskutečňuje v rámci Národního plánu obnovy, což je strategický dokument, na jehož základě žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem, které mají za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky.

Další informace k připravované výzvě, včetně prezentace z posledního workshopu, jsou uveřejněny zde: https://ctu.gov.cz/narodni-plan-obnovy

TZ/ČTÚ

Zdroj: NETGURU NETWORK NEWS

Zdroj: ICT NETWORK NEWS